Scroll To Top
Taide ja hyvinvointi 3/2016, Vol. 64
Filosofia ja taide – sen paremmin kuin ruumiskaan – eivät kysy lupaa, vaan ne koskettavat ihmistä ja hänen arkeaan, halusi hän tai ei.
Taide vastustaa turtumusta, auttaen ihmisiä pääsemään pois näivettyneisyyden tilasta, johon ajattelu on ehkä uomiutunut.
Taiteen hyvinvointivaikutuksia käsittelevältä puheelta on vuosien saatossa ollut vaikea välttyä. On keskusteltu taiteen käytöstä osana sosiaali- ja terveystyötä sekä tutkittu sen vaikutusta työhyvinvointiin, yksilön arkeen, talouteen ja yhteiskuntaan. Mustekalan Taide ja hyvinvointi -teemanumero lähestyy aihetta moniäänisesti etsien kytköksiä taiteen ja hyvinvoinnin väliltä, mutta myös epäillen koko projektia.
Blogit
Kerron vuokraemännälle, että kirjoitan kirjaa varhaisen avantgarden teorioista, Kandinskysta ja Duchampista. Hän kaivaa kirjahyllystään esiin Pavel Filonovin kirjan (venäjäksi).
Postmoderni vaatimus edistysdiskurssista luopumisesta oli jälkikäteen katsoen alusta asti ristiriidassa siihen sisältyneen hegemoniakritiikin kanssa, ja onneksemme jälkimmäinen voitti.
Jotain todella raikasta on siinä, että taideteksti ei yritä vakuutella mitään tai miellyttää ketään. Nyt, vuonna 2016, se tuntuu lahjalta.
Antti Salminen toteaa videossaan, että taiteen kokemuksellisuuden tulevaisuutta ei voi vielä tietää. Yksi suuntaa antava kysymys on, miten öljyn loppuminen vaikuttaa taiteen tekemiseen ja kokemiseen.
Reaalimaailmaan orwellilainen visio ei koskaan tullut sellaisenaan: harmaana kaasunaamaripäisenä mellakkajoukkona ja lentävinä valvontakameroina. Se on tullut menestystarinoina, individualismina ja apaattisena hyvinvointihekumana.

Kritiikit

Jos teatteriesityksen lähtökohta on pyrkiä tavoittelemaan mysteeriä, kuinka konkreettiseksi esitys ylipäänsä voi tulla?
[K]oska yleisluonnehdinnat eivät tee [kirjalle] oikeutta, poimin kirjan sisällöstä joitakin yksityiskohtaisia, hajanaisia ja kriittisiä huomioita.
Alaviitteestä: Kenttätyössäni olen käyttänyt filosofi Gilbert Rylen lanseeraamaa ja antropologi Clifford Geertzin tunnetuksi tekemää tiheän kuvauksen [...] metodia. Raportti on jaettu lukemista ja navigointia helpottaviin lukuihin...
Ryhmän nimi, vapaasti käännettynä ’väkinäinen viihde’, kuvastaa lähtökohtaa, josta he lähestyvät teatteria: outouttamisen ja törmäyttämisen periaattein.
Uutiset
Theaster Gates toteuttaa vuoden 2017 IHME-teoksen

Gatesin tuotanto ulottuu musiikista kaupunkisuunnitteluun ja keramiikkaan.

Shaking Societes -keskustelu nykytaideinstituutiosta Kiasmassa

Neljä Benelux-maissa vaikuttavaa kuraattoria keskustelee instituutioiden roolista muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnallisissa kriiseissä esitellen omien organisaatioidensa viimeaikaisia hankkeita.

VNT 2017 on Tiina Pyykkinen

Pyykkisen maalauksista ilmenevä kiinnostus tilallisten ulottuvuuksien tutkimiseen toistuu myös hänen installaatioissaan.

Open call for MUSTARINDA ARTIST / WRITER / RESEARCHER RESIDENCIES

In 2017 the Mustarinda residency focuses on post-fossil fuel experiments: becoming aware of how our lives and our capabilities to experience things are conditioned by fossil fuels and trying out how we might reach beyond their massive use.

OPEN CALL for galleries and organizations ART FAIR SUOMI 2017

ART FAIR SUOMI will be open for the second time to international artist-run galleries from the nordic countries, europe and all over the world.

STS: suomalaiset arvostavat julkista taidetta

79 prosenttia uskoo, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kaupunkeihin halutaan myös asuinalueita ja taloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen.

£1000 prize for creative writing, images, films or digital artifacts etc.

Ivan Juritz prize 2017 is launched to artists and writers.

Kuvarekka 2016 – arkistoidut keskisuomalaiset

Jyväskylän aikuisopiston opiskelijoiden Kuvarekka-projektin näyttely Kuvarekka 2016 – arkistoidut keskisuomalaiset Keski-Suomen museon ala-aulassa tuo esille yli 500 suomalaisen kasvot ja esittelee niiden kautta suomalaisuuden kuvaa.