Scroll To Top
Taide ja hyvinvointi 3/2016, Vol. 64
Filosofia ja taide – sen paremmin kuin ruumiskaan – eivät kysy lupaa, vaan ne koskettavat ihmistä ja hänen arkeaan, halusi hän tai ei.
Taide vastustaa turtumusta, auttaen ihmisiä pääsemään pois näivettyneisyyden tilasta, johon ajattelu on ehkä uomiutunut.
Taiteen hyvinvointivaikutuksia käsittelevältä puheelta on vuosien saatossa ollut vaikea välttyä. On keskusteltu taiteen käytöstä osana sosiaali- ja terveystyötä sekä tutkittu sen vaikutusta työhyvinvointiin, yksilön arkeen, talouteen ja yhteiskuntaan. Mustekalan Taide ja hyvinvointi -teemanumero lähestyy aihetta moniäänisesti etsien kytköksiä taiteen ja hyvinvoinnin väliltä, mutta myös epäillen koko projektia.
Blogit
Nykyisin näyttää, että rationaalisuus on arvona vanhentunut ja tunteet ovat päässeet voitolle yhä useammalla elämänalalla, kuten politiikassa, taloudessa ja kaupunkisuunnittelussa.
Kokemuksena puutarha on mykistävän vaikuttava. Se on sekä kaunis, hauska että hurja yhtä aikaa, se kutsuu kiertelemään ja lapsia myös leikkimään, sen värit ja muodot pyytävät koskemaan.
Onko taiteilija myynyt itsensä eri brändien polttoaineeksi? Vai onko provokatiivisten 1960-luvun seksiorgioiden vastine tänä päivänä taiteilijan ja luksusmerkin yhteistyö?
As the days grow darker, why not burn some candles and watch good documentaries?

Kritiikit

Helenelundin luoma maisema viittailee unen, harhojen ja fantasian maailmaan, sisäelimiin ja ruumiin toimintoihin, meren syvyyksiin. Kaikki esitetään johdonmukaisella ja omaperäisellä visuaalisella kielellä, jota voi kuvailla vesisängyn estetiikaksi.
Oletus väsyneen ruumiin kyvykkyydestä toimia maailmassa, vaikka sitten vaihtamalla yhdenlaisesta makaavasta asennosta toiseen, on kieltämättä kiinnostava.
Teatterikorkeakoulun Valo- ja äänisuunnittelun laitos (VÄS) juhlii tänä vuonna kolmeakymmentä ikävuotta. Sen kunniaksi Suvilahden Kattilahalli täyttyi entisten ja nykyisten opiskelijoiden teoksista ja oheisohjelmasta.
Syy siihen, miksi kontekstuaaliset seikat tulevat näyttelyssä vahvasti mieleen, liittyy Hatoumin taiteen henkilökohtaista ja poliittista yhdistävään laatuun.
Uutiset
KuvAn tutkimuspäivät avaa taiteellisen tutkimuksen kaikille kiinnostuneille 12.–14.12.2016

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelma järjestää joulukuussa toista kertaa yleisölle avoimet tutkimuspäivät. Tutkimuspäivillä kohtaavat Kuvataideakatemian tutkijat, tohtorikoulutettavat ja heidän kutsumansa taiteilijat ja tutkijat.

HEIDEGGER NYT seminaari 8.12.2016

Seminaarissa pohditaan, olemmeko Heideggerin aikalaisia?

Kiasman ARS17-näyttelyyn mukaan taiteen kansainvälisiä huippuja

ARS17-näyttelyn teemana on globaali digitaalinen murros, jonka vaikutukset näkyvät kulttuurissa, taloudessa sekä ihmisten identiteetissä ja käyttäytymisessä.

Tekijyyden etiikka, vapaus ja vastarinta -keskustelutilaisuus keskiviikkona 2.11. 2016

Keskustelussa etsimme keinoja, mahdollisuuksia vapauttaa tekijyys.

Theaster Gates toteuttaa vuoden 2017 IHME-teoksen

Gatesin tuotanto ulottuu musiikista kaupunkisuunnitteluun ja keramiikkaan.

Shaking Societes -keskustelu nykytaideinstituutiosta Kiasmassa

Neljä Benelux-maissa vaikuttavaa kuraattoria keskustelee instituutioiden roolista muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnallisissa kriiseissä esitellen omien organisaatioidensa viimeaikaisia hankkeita.

VNT 2017 on Tiina Pyykkinen

Pyykkisen maalauksista ilmenevä kiinnostus tilallisten ulottuvuuksien tutkimiseen toistuu myös hänen installaatioissaan.

Open call for MUSTARINDA ARTIST / WRITER / RESEARCHER RESIDENCIES

In 2017 the Mustarinda residency focuses on post-fossil fuel experiments: becoming aware of how our lives and our capabilities to experience things are conditioned by fossil fuels and trying out how we might reach beyond their massive use.