Ruumis ruumiista, teksti tekstistä

Harva seikka osoittaa, että prosessissa olisi saavutettu tasapaino kilpailevien intressien ja niiden tulkintojen kesken. Tämä antaa ajattelun aihetta aikana, jolloin ihmisiä perätään julkisten kampanjoiden keinoin tilille mitä erilaisimmista teoista.

Ajatuksia maisemasta

Tarkemmin ajateltuna maiseman käsite ei ole lainkaan tarkka, vaan hahmoton ja häilyvä. Se määrittyy subjektiivisena kokemuksena, katseen kautta.

Huumorin syvyys

Yhteisöjen ilveilijöiden tehtävä on aina ollut ylittää ne rajat, jotka ovat muilta suljettuja ja käydä paikoissa, joissa muut eivät saa käydä.