Scroll To Top

Blogit

Pieniä kirjoituksia taiteesta ja demokratiasta I
Kaija Kaitavuori 25.11.2015 Missä on kansa? Vuonna 2009 Antony Gormley nosti Lontoon Trafalgar Squarella sadan päivän aikana 2400 ihmistä tyhjillään olleen patsasjalustan päälle tunniksi kerrallaan tekemään mitä ikinä nämä halusivat. Ihmiset valittiin halukkaaksi ilmoittautuneiden joukosta arpomalla. Tuloksena oli One and Other, ”A living portrait of the nation”. Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen puolestaan kyselivät sadalta ihmiseltä näiden mielipiteitä kolmestakymmenestä aiheesta. Osallistujat on ...
Taide ja merkityskato
Laura Kokkonen 17.11.2015 (1) Jyväskylän yliopiston filosofian professori Sara Heinämaa kirjoitti Helsingin Sanomissa 7.11. merkityskadosta Suomen tämänhetkistä yhteiskuntaa kuvaavana tilana: ”Jokainen kulttuuri, joka kadottaa keskeiset päämäärämerkityksensä ja yhdessä tekemisen mielen, joutuu lopulta kokonaisvaltaiseen kriisiin.” Heinämaa viittaa totalitaristisiin yhteiskuntiin merkityskadon äärimmäisenä seurauksena. Myös Antti Salminen käytti samankaltaista vertauskuvaa taannoisessa Niin & Näin -lehden pääkirjoit...
Aikalaisuus on hämäryyden näkemistä
Saara Hacklin 6.11.2015 Liikkeellä marraskuussa -festivaali käännätti tämän vuoden ohjelmistonsa yhteyteen Frédéric Pouillauden tekstin ”Näyttämö ja aikalaisuus”. Tekstistä järjestettiin keskustelutilaisuus Nuoren Voiman toimistolla, johon sain osallistua yhdessä Olli Ahlroosin, Simo Kellokummun, Julius Telivuon ja Joakim Puseniuksen kanssa. Ranskalaisfilosofi Pouillauden – jolla itselläänkin on tanssijataustaa – teksti on alun perin julkaistu 2004, mutta siinä on edelleen ajankohtaisia kysymyksiä. Ja kuten kesk...
Julkisen taiteen lokakuu
Teksti: Saara Karhunen 28.10.2015 En odottanut kuulevani puheenvuoroa newyorkilaisesta taiteilijasta Mierle Laderman Ukelesista lokakuun alussa järjestetyssä Uudenmaan aluetaidemuseoseminaarissa. Seminaarin järjesti Helsingin taidemuseo ja sen aiheena oli julkinen taide. Ukelesin taiteesta kertoi seminaarin pääpuhujaksi kutsuttu kuraattori Kari Conte ISCP:stä New Yorkista. Pian ilmestyy Conten toimittama ensimmäinen laaja monografia taiteilijasta, jonka ura osallistavan julkisen taiteen parissa ulottuu 1960-luvulta nykypäivään. ...
Taide ja kulttuuripolitiikka hyvinvointivaltion jälkeisessä ajassa?
Mikko Piispa 26.10.2015 Suomalainen taide ja taiteellinen työ ovat vahvassa kytköksessä julkiseen rahoitukseen. Tämä suhde alkoi muodostua hyvinvointivaltion rakentamistyön myötä, erityisesti 1960-luvulta lähtien. Hyvinvointivaltiollisessa projektissa taiteen rahoittaminen ”käsivarren mitan” päässä on nähty valtion velvollisuudeksi. Näin valtio on taannut taiteen suhteellisen vapauden ja rahoittanut taiteilijoita läpi taiteenalojen ammattilaisina, jotka ansaitsevat korvauksen työstään. Samalla taide kuluttamismahdol...
Theodor Adornon jalanjäljillä Frankfurtissa
Teksti ja kuvat: Petteri Enroth 21.10.2015 Frankfurt Mitte Keskellä ankeaa helmikuuta Euroopan-pakomatkaa suunnitellessani mikään maa tai kaupunki ei tuntunut itsestään nousevan ylitse muiden. Lopulta päätin kunnon humanistin lailla yhdistää ammatin ja vapaa-ajan. Niinpä kohteeksi valikoitui Frankfurt am Main, kenties joskus valmistuvan väitöskirjani päähenkilön, kulttuurikriitikko Theodor Adornon (1903—69) kotikaupunki. Tarkoituksena oli käydä jotakuinkin jokaisessa Adornon elämänkaarelle merkittävässä paikassa, l...
Packing My Studio
Axel Straschnoy 16.10.2015 I am packing my studio. Yes, I am. Placing things in boxes and then in bigger boxes. Finding old friends in the back of shelves. Finding things I saved just in case. Finding bits and pieces of works that did not come to be. Or leftovers from works that did come to be. The studio collects the remainders of the activities that takes place in it; things that did not immediately end up in the trash collect in drawers and shelves. Only to be found again when packing. Packing is an act of selection. What of that ...
Talkootyötä ja instituutiokritiikkiä: kuvataiteilijat kirjoittivat kokemuksistaan – Mänttä vastasi
Sini Mononen 14.10.2015 Kuvataiteilijan asema työmarkkinoilla on puhuttanut jo pitkään. Viime helmikuussa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa järjestettiin 12 tuntia taidemaailmassa -tapahtuma, jossa teemana oli jo tuolloin voimakkaasti ajankohtainen ”Talous ja vapaus”. Taiteilijan toimeentulo on riippuvainen monesta eri tekijästä. Työstä saatava palkka voi vaihdella projektista toiseen paljonkin. Kuvataideakatemian tilaisuudessa nousi esiin Suomen Taiteilijaseuran tekemä Taiteilijan asema 2010 -selvitys, jonka mukaan 33 % k...
Vastine taiteilijoiden ja taidetyöläisten kirjeeseen
14.10.2015 Hyvät taiteilijat, taidetyöläiset ja laaja yleisö Mäntän kuvataiteen ystävät ry on pieni, yksitoistahenkinen, voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka päätehtävänä on järjestää Mäntän kuvataideviikot. Työllistämme toiminnanjohtajan ja näyttelymestarin sekä osa-aikaisen tiedottajan/näyttelysihteerin. Lisäksi taiteellisena johtajana toimiva kuraattori saa palkkaa noin kolmen kuukauden työpanoksen verran. Työntekijät kesänäyttelyn aukioloaikana ovat enimmäkseen oman alansa harjoittelua suo...
Letter to the Friends of Mänttä
14.10.2015 Dear organisers of Mänttä Art Festival, Friends of Mäntän Kuvataideviikot, fellow artists, art workers, and general public, We are individual artists and art workers addressing you collectively. Many of us have participated in the Mänttä Art Festival, including its previous editions. The reason of our letter is a profound concern with the working conditions of artists and art workers within large scale exhibition projects, we believe those conditions need to be openly addressed and changed. Unjust treatment of art...