Virtaa idästä

8.11.2004 Anu Raasakka Mitä ”itämaisuus” on ja millaisia kokemuksia ja käsityksiä taiteilijoilla siitä on? Katsoja, joka ei ole perehtynyt Kaukoidän maiden kulttuureihin, niiden taiteeseen ja

Erilaiset maailmat kohtaavat Almodovarin Huonossa kasvatuksessa

25.10.2004 Sari Hallanaro Papisto ja transvestiitit saattavat aluksi tuntua oudolta yhdistelmältä, mutta tässä elokuvassa nuo kaksi maailmaa nivoutuvat luonnollisesti yhteen Almodóvarin uusimman elokuvan teemoja ovat

Ignacio Darling – Almodovarin eroottinen ihmissuhdetrilleri

20.10.2004 Kimmo Korhonen Elokuva asettaa valtakulttuurin ulkopuolelle fiktiivisen maailman, jossa transseksuaalisuus ei ole poikkeus ja homoseksuaalisuus näyttäytyy lähes normina Työtön näyttelijä Ignacio Rodriguez tulee tarjoamaan

Viileää lihakeittoa – Jouni Kujansuun retrospektiivi

20.10.2004 Jaakko Koskinen Kujansuun teoksissa on yhtenäisenä tekijänä staattisuus, paikallaolo. Teokset ovat ja pysyvät paikallaan, vaikka me itse vanhenemme, kasvamme ja rapistumme. Jouni Kujansuun ’Nurkan

Puhtaus ja lika – miehinen ahdistus ulkonäöstä

10.10.2004 Marjukka Syväterä Jouni Kujansuun Nurkan takana- näyttelyssä Tennispalatsissa on teoksia kymmenen vuoden ajalta, vanhimmat 90-luvun alusta. Teoksia ei ole aseteltu näyttelytiloihin mihinkään aikajärjestykseen, eikä

Miehisyyden gloriasta syrjäytymisen häpeään

10.10. 2004 Anna Jensen Kirjoitus on harjoitustyö Helsingin yliopiston Taiteiden tutktimuksen laitoksella järjestetyllä kritiikin perusteet kurssilla. Jouni Kujansuun näyttely Tennispalatsissa on kuin korkeakulttuurinen peep show;

Huomiota johdannosta Derridan Platonin apteekkiin

3.4. 2004 Tomi Kaarto Johdantoon sisältyy aina jokin filosofinen ennakko-oletus suhteessa tekstiin johon se johdattaa. Tomi Kaarto tarkastelee Platonin apteekin toimittajien johdattelua Derridan kannalta keskeiseen