Scroll To Top

Teemanumeron etusivu

Millaista on taiteen maisteriopetus jota määrittelee tutkimuksellisuus, kokeellisuus ja teoksellisuus? Porissa on toiminut kaksi Taideteollisen korkeakoulun maisteriohjelmaa. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkinnonuudistuksen myötä tutkintokoulutus siirtyy syksyllä 2014 Otaniemeen. Mitä koulutusohjelmien sijainti Porissa merkitsi? Kuinka Porin yksiköstä muokkautui ajattelun koulu?
Anni Venäläinen Aalto-yliopiston Porin taiteen ja median yksikön opetusta on viime vuodet määritellyt tutkimuksellisuus, kokeellisuus ja teoksellisuus. Yksikkö on ollut eräänlainen laboratorio, jossa on vaalittu taiteellista tutkimusta ja kokeellisuutta, sekä pyritty opettamaan tavoilla joissa oppimisen lopputulokset eivät ole ennakolta selvillä. Pori!-numeron tarkoituksena on koota yhteen yksikössä muhineita ajatuksia ja dokumentoida sitä kuinka tiettyihin tekemisen tapoihin on päädytty.
Kuuntele! Porin yksikön tämän hetkinen opetushenkilökunta ja kaksi entistä opiskelijaa kokoontui keskustelemaan Porin kokemuksestaan. Millaista on opetus jota leimaa tutkimuksellisuus, kokeellisuus ja teoksellisuus? Mitä koulutusohjelmien sijainti Porissa merkitsi? Kuinka Porin yksiköstä muokkautui ajattelun koulu ja mitä sieltä viedään mukana Aalto-yliopiston uuteen ViCCA-maisteriohjelmaan?
Harri Laakso Taide ei ole tuote vaan tapa lähestyä maailmaa, altistua sille. Taiteelliseen tutkimukseen kuuluu tämän lähestymisen tarkastelu ja yhteisöllinen jakaminen - silloinkin kun tuo lähestyminen ei tarkoita haltuunottoa vaan tuntemattoman kohtaamista tuntemattomana. Ja juuri jakamisen kautta astumme myös pedagogiikan maailmaan.
Max Ryynänen Kahdeksan ja puolen vuoden ajan olen matkustanut Porin ja ”maailman” väliä, pääasiassa Helsinkiin. Tämän periodin pahimmat roskapuheet eivät olleet sitä lajia, jota Fellini kritisoi 8 ½ -elokuvassaan, jossa kriisiytyneen elokuvaohjaajan ympärillä pyörii kyynisiä, ohjaajasta hyötymään pyrkiviä roomalaisia kulttuurisnobeja.
Reijo Kupiainen Uskonpa saaneeni Porista enemmän kuin olen koskaan antanut. Aloitin silloisen TAIK:in Porin yksikössä kymmenen vuotta sitten, toukokuussa 2004 päätoimisena tuntiopettajana. Uskoakseni minut valittiin hakijoiden joukosta koska olin vuonna 1997 julkaissut Gaudeamuksen kustantamana kirjan Heideggerin ja Nietzschen taidekäsitysten jäljillä ja jotenkin tuo filosofinen tematiikka ja myös mediaan ja kulttuurintutkimukseen liittyvät opintoni sopivat profiiliin.
Kati Heljakka Play as a phenomenon can be captured and defined perhaps first and foremost just because of its multidimensional, playful nature – in activities and engagement with people, products or materials. Toy play is about acting playfully; trying out, manipulating, altering something in a pleasurable way. Hence, to toy with something is to interact with the counterpart in a way that gives the player a sensation the joy of discovering or creating something new, re-appropriating or even destroying. Playing with objects is about exploring their limits and possibilities. As play scholar Stuart Brown puts it, “there is now way to really understand play without also remembering the feeling of play” (2009, 20). Without actual manipulation, toys lose their original purpose and become silent objects doomed to oblivion.
Tiina Nevanperä Miksi hakeuduin Poriin? Ennen Porin jaksoa maalaukseni olivat mitä olivat. Huolimatta siitä, että jopa häpesin niitä, en voinut mitenkään vapautua niiden asettamista kahleista.
Marika Orenius [”Hän kävelee, kirjoittaa Peter Morgan. Miten paluun voisi välttää? Eksymällä. En osaa. Kyllä sinä opit. Tahtoisin saada eksymisohjeen.”] Marguerite Durasin romaani Varakonsuli alkaa yllä olevilla sanoilla. Näiden sanojen luoma tunnelma vastaa taiteellisen tutkimukseni luonnetta.
Annu Wilenius & Oula Salokannel Tulimme molemmat Poriin syksyllä 2007 opiskelemaan visuaalisen kulttuurin osastolle, Oula maisteriksi, Annu tohtoriksi. Neljä vuotta Porissa olivat monella tapaa rikkaat, mutta erityisintä niissä oli Annun väitökseen liittyvä näyttely- ja residenssihanke. Väitös tutkii näyttelyvaihtohankkeiden vaikutuksia sekä kuratointia tutkimuksen tapana. Sen aiheena on moninaisuuden ja erilaisuuden kokeminen kaupungistuvan Mongolian kautta. Sen puitteissa on järjestetty residenssejä, matkoja, näyttelyitä ja julkaisuja vuodesta 2005 lähtien.
Pia Euro & Taina Rajanti Käsite ja ajatus “PoPeda” on syntynyt sen pohtimisesta miten voisimme sanallistaa ja analysoida Porin yksikön opetuksen ominaislaatua. Pohdintaa on tehty osana ARTSin yliopistopedagogisia opintoja, mutta Porin kokemuksen käsittäminen oli myös päällimmäisenä motiivina pedaopintoihin ryhtymiselle. Onko kaikki vain sattumaa? Vai onko taustalla jotain tunnistettavia yhteisiä tekijöitä? Maistelimme termejä ”seikkalupeda” ja ”pedagogic Odyssey”, mutta PoPedassa oli potkua, joka iski, kun Max sen taikoi esiin. Luotasimme erilaisia hyviä opetuksemme ominaisuuksia ja laadimme niistä listoja, esim: opetamme sitä mikä meitä itseämme kiinnostaa, meillä on intohimoinen suhde omaan alueeseen/ ei mitään bullshittiä vaan puhutaan suoraan siitä mikä on todella kiinnostavaa ja totta - outsider-asennetta sekä opettajilla että hakeutuvilla ja valituilla opiskelijoilla/ ulkopuoliset paineet vähäisiä, kaukana kavala maailma/ ei olla keskittymässä uran edistämiseen eikä hakeuduta oman alan keskiöön tai mainstreamiin.
Porin yksikköön on tultu monenlaisista eri taustoista. Opiskelijoina on ollut eri alojen taiteilijoita, kuvataiteilijoita, korutaitelijoita, valokuvaajia, graafisia suunnittelijoita, käyttöliittymäsuunnittelijoita, muotoilijoita, tanssijoita, taiteen ja median alan opettajia, kulttuurituottajia ja -tutkijoita, sosiologeja ja arkkitehteja, luovan alan yrittäjiä. Porista on valmistunut jo yli sata taiteen maisteria. Tässä esitellään muutamia jo valmistuneita ja vielä opintojaan suorittavia.
Porin yksikköön on tultu monenlaisista eri taustoista. Opiskelijoina on ollut eri alojen taiteilijoita, kuvataiteilijoita, korutaitelijoita, valokuvaajia, graafisia suunnittelijoita, käyttöliittymäsuunnittelijoita, muotoilijoita, tanssijoita, taiteen ja median alan opettajia, kulttuurituottajia ja -tutkijoita, sosiologeja ja arkkitehteja, luovan alan yrittäjiä. Porista on valmistunut jo yli sata taiteen maisteria. Tässä esitellään muutamia jo valmistuneita ja vielä opintojaan suorittavia.