½ -LEHDEN PÄÄTOIMITTAJAKSI PIRJETTA BRANDER

Rajataide ry on kutsunut ½ -lehden uudeksi päätoimittajaksi
kuvataiteilija Pirjetta Branderin. Brander toimii tehtävässä vuoden
2012. Brander on 1/2 -lehden neljäs päätoimittaja.

1/2 -lehden päätoimittajat kutsutaan vuodeksi kerrallaan. Tällä
Rajataide ry haluaa antaa eri alueilla toimiville oman taidekenttänsä
asiantuntijoille mahdollisuuden saada hetkeksi äänensä kuuluviin.
Lehden toiminta on voittoatavoittelematonta ja perustuu
vapaaehtoistyöhön.

Pirjetta Brander on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija.
Hän on opiskellut Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa
1992-95, sekä Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen osastolla
1998-2001. Brander on monipuolinen kuvataiteilija, jonka
välinevalikoimaan kuuluvat niin piirustukset, maalaukset, tilateokset
ja animaatiot kuin mediataideinstallaatiot. Brander on koko uransa
ajan toiminut aktiivisesti kuvataidekentällä osallistumalla
taiteilijajärjestöjen toimintaan, kirjoittamalla kuvataiteesta sekä
kuratoimalla ja organisoimalla kuvataidenäyttelyitä- ja tapahtumia
sekä Suomessa että ulkomailla.
Hän valmistelee paraikaa huhtikuun lopussa 2012 avautuvaa Pahan kukkia
-yksityisnäyttelyään Helsingin Taidehalliin.

Pirjetta Brander kiteyttää päätoimittajuuden tavoitteitaan:

“Arvostan 1/2 -lehden kulttuuripoliittisia tavoitteita ja tuoreita
näkökulmia. Päätoimittajana haluan eri näkökulmista käsitellä vaikeita
taide- ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Kahden tulevan lehden
teemat, vanhuus ja raha, koskettavat aivan jokaista, mutta
taiteilijoiden kohdalla niihin liittyy monia yllättäviä ja
absurdejakin erityispiirteitä. Teemojen kautta on luontevaa
tarkastella taiteen ja taiteilijan asemaa yhteiskunnassa laajemminkin.
Missä on taiteilijan ja taiteen paikka tulevaisuudessa? Kenen ehdoilla
ja rahoilla taidetta tuotetaan ja esitetään? Mitä kansainvälistyminen
tarkoittaa käytännössä? Minne varastoidaan vanhenevat taiteilijat ja
teokset? Koulutetaanko Suomessa tulevaisuudessa taiteen ammattilaisia?
Näihin ja moniin muihin kiperiin kysymyksiin etsimme vastauksia 1/2
-lehden tulevissa numeroissa.”

Branderin tuotantoon voi tutustua tarkemmin osoitteessa
www.pirjettabrander.com

Vuonna 2012 1/2 -lehden vakionumerot ilmestyvät kesä- ja joulukuussa.
Erikoisnumero julkaistaan syyskuussa.