10-vuotias Mustekala keskustelee Ihme-päivillä 12. ja 13.4!

Debatit – Mustekala 10 vuotta

Verkkolehti Mustekala täyttää 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Mustekala järjestää IHME-päiville debattisarjan.

1. Muuttunut taidemaailma

Ensimmäisessä keskustelussa pohditaan tulevaisuuden toimintamalleja ja taiteen roolia yhteiskunnassa. Keskustelemassa dosentti Irmeli Hautamäki (pj.), Nykytaiteen museo Kiasman amanuenssi Kati Kivinen ja nuorisotoimen johtaja Tommi Laitio.

Miten taide-elämä ja instituutiot ovat muuttuneet ja mihin pitäisi panostaa: instituutioihin, kuten museoihin, vai kulttuuriin kansalaisyhteiskunnassa, ihmisten kohtaamiseen kulttuurin parissa? Mitä tapahtuu taiteen asiantuntijakulttuurille, jos kansalaiset päästetään vaikuttamaan taide-elämään?

Vanhan ylioppilastalon Juhlaravintolassa, perjantaina 12.4. klo 17.00 – 17.30.

2. Taiteen yleisöt

Mikä on taideyleisö? Yleisöjen kohtaamisesta keskustelevat MUU ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela ja lavastaja, tutkija Maiju Loukola, sekä museopedagogiikkaa ja kuratointia tutkiva Anni Venäläinen (pj.). Kiperiä kysymyksiä ja huomioita keskustelijoille esittävät Kiasman Kultut Wisam Elfadl ja Riia Romppanen.

Debatti liikkuu taiteen ja yleisön rajapinnoilla, kokeellisen taiteen kenttätyöstä yhteisesti jaettuihin kokemuksellisiin tiloihin. Mitä tapahtuu teoksen ja katsojan kohtaamisessa? Kuka toimii taiteen ja yleisön välissä? Mitä ovat ei-kävijät ja ei-yleisö? Yleisön valmiutta kohdata oman aikansa taidetta peräänkuulutetaan jälleen. Kuuluuko taide vielä kaikille?

Vanhan ylioppilastalon Juhlaravintolassa, perjantaina 12.4. klo 19.45 – 20.15.

3. Kritiikin nykyhetki

Kritiikin suhteesta nykytaiteeseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin keskustelevat estetiikan dosentti Martta Heikkilä (pj), galleristi Ilona Anhava ja kuvataiteilija Heta Kuchka.

Erityisesti kuvataiteen kritiikkiä syytetään sen alkuperäisen tehtävän unohtamisesta. Sanotaan, että kriitikot eivät arvota taidetta, yhteisesti omaksutut näkemykset toistuvat eikä keskustelu etene. Kritiikin asema lehdistössä on heikentynyt: kulttuurisivujen palstatila on huvennut ja kriittisten esseiden sijaan julkaistaan uutisia ja henkilötarinoita. Taiteen arvoista ja merkityksistä puhutaan yhä vähemmän ja tilalle tulevat talous ja politiikka, kuten laaja keskustelu Guggenheimin taidemuseosta osoitti. Onko taiteen kritiikillä yhä merkitystä ja millaista puhetta taiteesta kaivataan juuri nyt? Kuka kirjoittaa kritiikkiä ja kenelle, ja mihin kritiikkiä käytetään? Jaettuja näkemyksiä yhteiskunnasta ja kulttuurista on yhä vähemmän. Olisiko juuri tästä syystä kritiikille aihetta enemmän kuin koskaan ennen?

Vanhan ylioppilastalon Juhlaravintolassa, lauantaina 13.4. klo 16.45 – 17.15.

Ihme-päivien koko keskusteluohjelma