APURAHOJA JAOSSA TURKULAISILLE KUVATAITEILIJOILLE

Tänä keväänä jaetaan kaksi apurahaa: 5 000 euroa Magnus ja Ellen Dahlströmin rahastosta ja 5 000 euroa Helena Bruunin rahastosta.

Hakemukset työskentelysuunnitelmineen on toimitettava Turun taidemuseoon os. Aurakatu 26, 20100 Turku viimeistään tiistaina 15.3.2016 tai postitettava 15.3.2016 postileimalla.

Hakemuskaavakkeita saa Turun taidemuseon kassalta tai museon www-sivuilta osoitteesta www.turuntaidemuseo.fi/apurahat/.

Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta, ymmärtämystä ja sen harjoittamista Varsinais-Suomen alueella sekä ylläpitämään taidekokoelmaa. Näitä toimintoja Taideyhdistys on harjoittanut vuodesta 1904 Puolalanmäen taidemuseorakennuksessa, jonka veljekset Dahlström lahjoittivat Turun kaupungille ylläpidettäväksi Taideyhdistyksen taidemuseotoiminnan käytössä.

LISÄTIETOJA
museonjohtaja Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
puh. (02) 2627 099 / 044 312 2256
www.turuntaidemuseo.fi


Meddelande 11.2.2016

STIPENDIER TILL BILDKONSTNÄRER BOSATTA I ÅBO

Årligen utdelar Konstföreningen i Åbo r.f. stipendier till bildkonstnärer bosatta i Åbo. I vår utdelas två stipendier: 5 000 euro ur Magnus och Ellen Dahlströms fond och 5 000 euro ur Helena Bruuns fond.

Ansökningarna, åtföljda av arbetsplan, bör inlämnas till Åbo konstmuseum, Auragatan 26, 20100 Åbo senast tisdag 15.3.2016 eller postas senast med poststämpeldatumet 15.3.2016.

Ansökningsblanketter finns att få i museets kassa eller på museets www-sida www.turuntaidemuseo.fi/se/stipendier/.

Åbo konstmuseums huvudman är Konstföreningen i Åbo – Turun Taideyhdistys r.f. Föreningen inledde sin verksamhet år 1891, och dess syfte är att främja intresset för och förståelsen av konst, främja konstutövningen i Egentliga Finland samt upprätthålla en konstsamling. Sedan år 1904 har Konstföreningen verkat i konstmuseibyggnaden på Puolalabacken. Byggnaden donerades till Åbo stad av bröderna Dahlström för att underhållas av staden och användas som säte för Konstföreningens museiverksamhet.

YTTERLIGARE INFORMATION
museichef Kari Immonen
kari.immonen@turuntaidemuseo.fi
puh. (02) 2627 099 / 044 312 2256
www.abokonstmuseum.fi