ART CRITICISM ONLINE – Taidekritiikkiä verkossa -seminaari 7.2.2013, Kuvataideakatemia

Art Criticism Online – Taidekritiikkiä verkossa

Kuvataideakatemian auditoriossa järjestetään torstaina 7.2.2013 kello 14-18
tapahtuma internetissä julkaistavasta taidekritiikistä ja kritiikin
nykytilasta. Puhujina ovat toimittajat ja asiantuntijat pohjoismaisista,
virolaisista ja suomalaisista julkaisuista. Tapahtuman on englanninkielinen. Ei
ennakkoilmoittautumista.

For the presentation of the event, please see at the end.

******

ART CRITICISM ONLINE, Thursday, Feb. 7, 2013
14.00-14.15: Opening
14.15-14.35: Introduction: PhD Martta Heikkilä, The Academy of Fine Arts: The
Place and Time of Art Criticism Today

Presentations of online journals:
14.40-15.00: Kunsten.nu (Denmark): Matthias Hvass Borello
15.05-15.25: Kunstkritikk.no (Norway): Jonas Ekeberg
15.30-15.50: Mustekala.info (Finland): Pirkko Holmberg
15.50-16.10: COFFEE PAUSE
16.10-16.30: Artishok (Estonia): Liisa Kaljula
16.35-16.55: Konsten.net (Sweden): Anders Olofsson

17.00-17.45 Panel Discussion (chair TBA), participants Matthias Hvass Borello,
Jonas Ekeberg, Saara Hacklin (Mustekala.info), Liisa Kaljula and Anders
Olofsson
17.45-18.00 General discussion and wrap-up

For more information, please contact Martta Heikkilä (martta.heikkila(at)kuva.fi)

*******

Onko väliä, missä taiteesta kirjoitetaan? Tiedonvälitys näyttää siirtyvän yhä
enemmän internetiin, niin myös taidetta käsittelevät julkaisut. Kritiikkiä,
esseitä ja artikkeleita, haastatteluja ja tietoa samoin kuin kuvia ilmestyy yhä
enemmän sähköisillä foorumeilla. Miten kehitys vaikuttaa taidekirjoittelun
määrään, laatuun ja nopeuteen? Koska julkaiseminen on nykyisin
ennennäkemättömän helppoa, muuttaako kasvanut tahti kirjoitusten sisältöä?
Voiko jokainen olla nykyisin taiteen asiantuntija? Miten internetin
taidekirjoittelu on muuttunut ja kehittynyt? Onko verkkokirjoittelu puolestaan
muuttanut taidemarkkinoita?

*******

Since a large part of today’s art criticism is published online, this fact makes
us confront several questions. The most poignant of these are probably concerned
with the quality and the amount of criticism: the growing number of diverse
media: online journals, blogs and discussion forums. What are the affects of
this kind of development, and how does it affect the style and form of
writings, as well as the practices of evaluating art? How has the fastness of
publishing changed the pace of writing about art? Is it possible for virtually
anyone to be a critic, and what is the significance of expertise and
specialisation today? And further, has online art criticism made changes upon
the art market?

These and similar questions will be discussed in the Nordic seminar on Internet
Art Publications at the auditorium of the Finnish Academy of Fine Arts on
February 7, 2013 at 2–6 pm. Participants include writers and editors of various
online art journals: Kunsten.nu (Denmark), Konsten.net (Sweden), Artishok
(Estonia), Kunstkritikk.no (Norway) and Mustekala.info (Finland). The seminar
will take place in English.