Upottavat askeleet – miten tehdä sovinto valtion kanssa?

”[T]eoksen nimi Birget on pohjoissaamenkielinen termi, joka tarkoittaa kykyä hallita taitoja tai selviytyä muuttuvassa ympäristössä – selvemmin sanottuna siis pärjätä. Termiä käytetään saamelaisyhteisössä paljon: aina pitää vain pärjätä. Vaikka birgetissä on paljon vahvuutta ja sisua, näen myös, että siitä voisi päästää välillä irti ja antautua avulle ja tuelle.”

Horisontissa Nollameridiaanin korsetti on lujilla

”On hämmästyttävää kokea näyttelyssä Kaivannon teosten ajankohtaisuus. Teokset ovat kestäneet hyvin aikaa ja katsojalle syntyy tunne, että me tarvitsemme näitä kuvia. Olisiko nykytaide käpertynyt liikaa psykologisiin, henkilökohtaisiin aiheisiin?”

Sivuaskel 2024: katsojan mahdollisuuksien ja rajojen venyttelyä

“Kokonaisuutena nämä kuusi festivaaliesitystä tarjosivat kattavan näkymän tapoihin, joilla nykytanssiesitykset muodostavat suhdetta katsojiin. Toisaalla on esitysten tekeminen pitkäkestoisen oman praktiikan kehittämisen ja työstämisen pohjalta. Toisaalla ympäristöstä, kulttuurista ja historiasta nousevien aiheiden kommentointi tanssijoiden ruumiin kykyjen luomilla mahdollisuuksilla.”

”Avasin suuni ja annoin jäätikön virrata minuun” – Matkat napaseuduille, valkoiset naiset ja kylmyys

“Napaseutuja on kuvattu sopimattomiksi naisille, mutta metaforien ja luontokuvauksen kautta myös voimakkaasti sukupuolitettu naisiksi, mikä asettaa matkoistaan kirjoittavat naiset kiinnostavaan asemaan. Millaiseksi valkoisten eurooppalaisten naisten paikkasuhde muotoutuu näissä puitteissa?”

Kiehtova, katoava metsä – Kaakon taiteilijoiden kattavassa näyttelyssä esiin nousevat metsän monet puolet teollisuudesta tunteisiin

“Entä mikä taiteilijan rooli metsäkeskustelussa on tässä ajassa? Siinä, missä kultakauden taiteilijat saattoivat huolettomina pysähtyä ylevän luontoelämyksen äärelle tallentaakseen sen jälkipolville vailla todellista riskiä kokemuksen katoamisesta, on nykytaiteilijalla edessään enää tämän kansallisaarteen haamu tai savuava raunio. Kaiken kiihtyvä katoaminen ja halu huomioida myös toislajiset on saanut tarkentamaan katseen lähelle, ja etäältä tarkasteltujen kansallismaisemien sijaan on taide yhä enenevässä määrin keskittynyt maaperän mikrodraamoihin.”

Onnellisena elämänsä loppuun asti? – Tunteiden ja yhteyden tuntemisesta kiihtyvässä yhteiskunnassa

“Nykykulttuurissamme yksilökeskeisyys jyllää. Olemme jokainen vastuussa omasta onnestamme ja menestyksestämme, mikä on johtanut ihmisten yksinäistymiseen ja solidaarisuuden vähenemiseen. Suhdetta itseemme ja toisiimme on myös muokannut sosiaalinen media ja tunteidemme tuotteistaminen, emotionaalinen kapitalismi. – – Mistä eriytymisemme johtuu, ja kuinka voisimme taas saavuttaa yhteyden toisiimme tässä maailmassa, jossa palvontamme kohteeksi on noussut yksilön menestys, jota kieroutuneella tavalla pidämme myös vapauden määritelmänä.”

Kulttuurilehtien avustuksista leikataan jopa 15 % – olemmeko vaarassa menettää moniäänisen kulttuurikeskustelun?

“Me Mustekalassa olemme huolissamme suomalaisen kulttuurijournalismin ja kritiikin tulevaisuudesta. Taike on tänään ilmoittanut, että valtion budjettileikkaus Taiken määrärahoihin tulee kohdistumaan etenkin kulttuurilehtien ja verkkojulkaisujen avustuksiin. Leikkaukset saattavat olla jopa 15 %, mikä olisi huomattava osuus, noin 120 000 €, jo nyt riittämättömästä avustuspotista.”

Mitä sydän on täynnä

“Runous on siitä lohdullinen kieli, ettei se kysy oikeutusta suruun, se puhuu aina minulta sinulle. Taiteen ja runouden kautta on yhä mahdollista käsitellä sellaistakin kipua, jonka edessä muut sanomisen tavat mieluiten vaikenevat.”

Eeva-Leena Eklund: Best Wishes

“Eeva-Leena Eklundin näyttely Best Wishes Galerie Anhavalla paitsi yllättää, myös ilahduttaa ja rohkaisee. – – Yksittäinen maalaus on kuin eräänlainen vapautumisen tilanne, jossa maalaukselle voidaan osoittaa omat rajat, luonteenpiirteet ja lainalaisuudet.”

Liike tulevaisuuksiemme ja kehojemme välillä

“Biennaali nostaa ajatuksen queerista laajennettuna näkökulmana, jolla haastaa hallitsevia kertomuksia. Kertomukset voi korvata laajalla ruumiiden, tilojen ja aikojen uudelleenajattelulla ja muokkaamisella.”

1 2 3 4 5