AVEK tukee kulttuuriyrittäjyyttä uudella CreaDemo-tuella

Tiedote. Julkaistu: 22.11.2011 klo 14:42 – Kopiosto

http://www.epressi.com/go/5333.html

Mediatiedote 22.11.2011 AVEK tukee kulttuuriyrittäjyyttä uudella CreaDemo-tuella

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK myöntää valtionavustuksia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. CreaDemo on uusi tukimuoto, jonka tavoitteena on vahvistaa luovan työn tekemisen edellytyksiä. Avustukset myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön AVEKille osoittamasta määrärahasta, joka on 500 000 euroa.

CreaDemo-tuki mahdollistaa luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden ideoiden kehittämisen muun muassa konsepteiksi, demoiksi ja prototyypeiksi. “Koska kyse on alkuvaiheen rahoituksesta, pyritään tulevaisuudessa aikaansaamaan palvelupolku, joka mahdollistaisi kehittämistyön jatkamisen esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Tekesin tai Keksintösäätiön tuella”, kertoo kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

AVEKilla on vuosien kokemus avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahasta. DigiDemo on jo vakiinnuttanut asemansa AVEKin tukimuotona. Määräraha on tarkoitettu kulttuuristen sisältöjen kehittämiseen digitaalisiin päätelaitteisiin. CreaDemo on vastaavantyyppinen tukimuoto, jossa luodaan edellytyksiä luovan alan työllisyyden vahvistamiselle.

CreaDemo-tukea myönnetään yritysten ja alan ammattilaisten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Määrärahan tavoitteena on synnyttää luovaan osaamiseen perustuva tai sitä hyödyntävä uusi tuote, menetelmä tai palvelu. Tuettavat hankkeet voivat olla luovien alojen tai kulttuurin eri aloilta. Hankkeita arvioitaessa painotetaan erityisesti niiden uutuusarvoa, innovatiivisuutta, taloudellista toteuttamiskelpoisuutta sekä liiketoimintapotentiaalia.

AVEK jakaa CreaDemoa tammikuussa ensimmäistä kertaa. “Odotamme mielenkiintoisia hakemuksia. Lopullisestihan hakemukset ja hankkeet luovat CreaDemon sisällön!”, kiteyttää tuotantoneuvoja Milla Moilanen.

Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämishankkeita toivotaan eri puolilta Suomea. “Marras-joulukuun aikana järjestetään yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa aktivointikierros hausta tiedottamiseksi ja hankeideoiden löytämiseksi”, kertoo kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

CreaDemon ensimmäinen hakuaika on 1.12.2011–16.1.2012. Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät osoitteesta www.kopiosto.fi/avek.

Lisätietoja saa myös AVEKin toimistosta, puh. 09 4315 2350.

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä toimiva Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria. Varat ovat pääasiassa peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään muun muassa dvd-levyistä ja digitaalisista videotallentimista. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön DigiDemo- ja CreaDemo-määrärahoista tukea myönnetään kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseen.

Liitteet

1321965694-creademo_tiedote.pdf
Info
Mikäli haluat muuttaa tai peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä

Tiedotejakelu on ePressi.comin palvelu. Lehdistötiedotteet lähetetään ePressi.comin toimittaja- ja toimitusrekisterille. http://www.epressi.com/rekisteriseloste.html