Mitä jää jäljelle – esteettisiä ajatuksia tekoälystä

“Kirjoittaessani pohdin omaa rooliani prosessissa. Kirjoitan tämän blogin ihan itse, kuten aina ennenkin. Haluan keskittyä ja haastaa itseäni, ymmärtää jotain oleellista esittämästäni kysymyksestä. Voisin toki syöttää kysymyksen työkaluun ja ihastella, miten hieno vastauksesta tuli. Voisi olla niinkin, että tekstistä tulisi jopa parempi kuin itse kirjottaen. Mutta silloin ei tapahtuisi kahta asiaa: en keskittyisi pohtimaan aiheen merkitystä enkä oppisi. Käytännössä tulostaisin maailmaan tekstiä, jonka uskon tai haluan uskoa vastaavan kysymykseen, mikä on ihmisen tehtävä tekoälyn rinnalla. On myös mahdollista, että en olisi osannut esittää kysymystäni oikein. Vastaus olisi tällöin sen mukainen – jotain sinne päin.”

Ajatuksia arkkitehtuurista ja hoivasta – Raportti Porin arkkitehtuuriteemapäivästä

“Kaiken kaikkiaan esittelyn aikana minulle teroittuu entistä kirkkaammin se, että itse konkreettinen korjaus- ja huoltotyö on vain osa rakennuksista välittämisestä ja huolehtimisesta – tai hoivasta, kuten tällä erää tavataan sanoa. Kokonaisuudessaan kyseessä on ollut monivuotinen prosessi, johon on kuulunut neuvotteluja monien tahojen kesken ja paljon suunnittelutyötä ennen kuin viestikapula on annettu rakennustyöntekijöille. Heidän tärkeänä tehtävänään on ollut hoitaa pitkän hoivaviestin ankkuriosuus. Nyt vastuu rakennuksen jatkuvasta ja arkisesta huolenpidosta on sen käyttäjillä.”

Mustekalan vuoden parhaat 2023

Parilta viime vuodelta tuttuun tapaan Mustekalan uusi vuosi käynnistyy katsauksella menneen vuoden kulttuuritarjontaan ja -kokemuksiin. Kokosimme Mustekalalaisten valinnat perusteluineen blogitekstiksi.

Arkiston aarteita

Mustekalan juhlavuoden päätteeksi pyysimme lehden entisiä ja nykyisiä päätoimittajia valitsemaan lehden arkistosta jonkin tekstin tai teemanumeron, joka on jäänyt erityisesti mieleen. Tuloksena on kiintoisa pieni läpileikkaus Mustekalan 20-vuotisesta taipaleesta.

Kulttuurilehtien avustuksista leikataan jopa 15 % – olemmeko vaarassa menettää moniäänisen kulttuurikeskustelun?

“Me Mustekalassa olemme huolissamme suomalaisen kulttuurijournalismin ja kritiikin tulevaisuudesta. Taike on tänään ilmoittanut, että valtion budjettileikkaus Taiken määrärahoihin tulee kohdistumaan etenkin kulttuurilehtien ja verkkojulkaisujen avustuksiin. Leikkaukset saattavat olla jopa 15 %, mikä olisi huomattava osuus, noin 120 000 €, jo nyt riittämättömästä avustuspotista.”

Mitä sydän on täynnä

“Runous on siitä lohdullinen kieli, ettei se kysy oikeutusta suruun, se puhuu aina minulta sinulle. Taiteen ja runouden kautta on yhä mahdollista käsitellä sellaistakin kipua, jonka edessä muut sanomisen tavat mieluiten vaikenevat.”

Tanssijuus muutoksessa

“Tanssi on olemassaolon tapa, se on maailman ja oman itsensä ymmärrettäväksi ja näkyväksi tekemistä liikkeen kautta […] Tanssi hyödyntää ruumiillista olemassaolon kapasiteettia monipuolisesti ja moniulotteisesti, mikä nostaa pintaan ennen kaikkea kiitollisuuden tunteen siitä, että olen saanut työssäni käyttää tuota kapasiteettia ja kehittää sitä. Klassisen baletin treenaamisen kehittämä tekninen osaaminen muodostaa pohjan, johon nykytanssi on lisännyt ulottuvuuksia. Kaikki vuosien varrella hankittu kehollinen tietämys ja tanssien eletty kokemus on varastoitunut kehooni, eikä se sieltä minnekään katoa, vaikka en enää esiinnykään viikoittain.”

Joutomaan aika

“FAM:n tilaisuus avasi näkymiä luonnon ja avantgarden moninkertaisiin sidoksiin, ja muistutti, että luonto täytyy ottaa huomioon myös avantgarden tutkimuksessa. Ainakin jos tutkimuksen halutaan olevan nykyajan kannalta relevanttia.”

Paon viivoja ja kiinnittyneisyyttä – Tarkastelussa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin pitkät elokuvat

“Pohdin seuraavassa eräitä vuoden 2023 Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla esillä olleita pitkiä elokuvia rajallisten, monin tavoin alistettujen mutta vapautta janoavien ruumiiden olosuhteiden kuvauksina. Elokuvat muistuttavat myös siitä, miten monin eri tavoin olemme toisissamme kiinni. Niissä luotujen maailmojen erityisyys ulottuu usein kerronnan rakenteen tasolle, kun katsojaa koetellaan esimerkiksi keston tai standardikerronnasta poikkeavien ratkaisujen avulla.”

The Drowners

“Sueden konsertin aikana kokemani psykosomaattinen tunnemyllerrys ei unohdu, vaan jää mieleeni lukuisten muiden muistojen tavoin. Jokainen konsertti on aina edellistä vaikuttavampi, sillä joka kerta muistoja on vuosien verran enemmän ja kappaleissa alati uusia merkityksen kerroksia.”

1 2 3 4 5 6 47