CFP Digitalisointi ja humanismi aiheesta Tiede & Edistys lehteen

Tiede & edistys –lehti suunnittelee “Digitalisointi ja humanismi” -teemanumeroa, joka
julkaistaan vuoden 2014 lopussa tai vuoden 2015 lopussa. Tietotekniikan viimeaikainen
kehitys on tuottanut uusia menetelmiä, jotka ovat ohittamattomia myös humanistisen
tutkimuksen kannalta ja jotka avaavat uusia tutkimusnäkymiä ja monitahoisia haasteita.
Mitä tapahtuu perinteisille tutkimusparadigmoille, kun digitaalisia informaationhallinta-
ja analyysimenetelmiä omaksutaan humantistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla,
joilla on perinteisesti hyödynnetty kvalitatiivisia analyysimenetelmiä? Millaisia
työvälineitä ja tutkimusvalmiuksia tarvitaan niin sanotun “big datan” analysointiin?
Täytyykö tulevaisuuden humanistin osata ohjelmoida? Mitä tapahtuu tutkimustiedon
omistussuhteille? Kysymykset ulottuvat metodisista tiedepoliitisiin ja tutkimuseettisiin.

Käsikirjoitustarjousten deadline on 31.8.2014, ja jutut voi lähettää suoraan lehden päätoimttajalle, Miira Tuomiselle.