Checkpoint Helsinki – Taiteilijain ehdotus Helsingin Taidemuseon uudistamiseksi

Kansainvälisesti merkittävä uudistettu Helsingin taidemuseo

Checkpoint Helsinki

Helsingin päättäjien taholla on tuotu esiin kuvataiteen merkitys kaupungin kansainvälisenä vetovoimatekijänä. Kaupungin johto on vasta tehtyyn selvitykseen pohjaten halukas sijoittamaan 3-5 miljoonaa euroa näyttelytoiminnan kehittämiseen ja Helsingin taidemuseon uudistamiseen. Me allekirjoittaneet kannatamme ajatusta Helsingin taidemuseon toiminnan kehittämisestä ja ehdotamme uudistusta, joka voidaan toteuttaa kaupungin kaavailemalla lisäsijoituksella.

Esitämme, että Helsingin taidemuseon jo olemassa olevien kokoelma- ja näyttelytoimintojen yhteyteen perustetaan uusi toimintayksikkö, joka keskittyy pelkästään uusien kansainvälisesti merkittävien teosten tuottamiseen. Ehdotuksemme on luonnos Helsingin taidemuseon uudistamiseksi. Pyrkimyksenä on laajentaa museon toimintaa ja korostaa yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Voimme yhdessä kehittää museokonseptin, jollaista ei ole missään muualla maailmassa. Uusi toimintamalli Checkpoint Helsinki on kansainvälinen, verkostoitunut, joustava, innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautuva.

Aktiivinen museo: teosten tuottaminen

Helsinki on omaleimainen kulttuuri- ja matkailukaupunki. Sen mainetta innovatiivisena paikkana vahvistaa museo, joka profiloituu uuden taiteen esiin tuojana ja tuottajana. Uuden Helsingin taidemuseon kiinnostavuus perustuu kolmeen seikkaan: tuoreeseen tapaan käsittää museon rooli, pääkaupungin taidekentän toimijoiden yhteistyöhön ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston hyödyntämiseen sisältöjen rakentamisessa.

Uudessa, lisärahoituksella syntyvässä avauksessa museo toimii tuottajan roolissa, taiteilijan työskentelyä ja taiteellista prosessia mahdollistavana tahona. Nykytaide vaatii instituutiolta kykyä elää ajankohtaisten tapahtumien mukana. Museo, joka itse tuottaa ja asettaa näytteille jatkuvasti uusinta taidetta, on toimijana nopeammin reagoiva ja ajassa elävä. Teosten aktiivisesta tuottamisesta ja niiden esille tuomisesta vastaa museon sisäinen toimintayksikkö, joka toimii erillään muusta museosta.

Toiminta luo kokoelmaa

Toiminta Checkpoint Helsinki nimikkeen alla on Helsingin taidemuseon koordinoimaa, mutta sisällöllisistä valinnoista vastaa kansainvälinen, määräajoiksi koottu kuraattorityöryhmä. Jo olemassa olevien verkostojen kautta on mahdollista löytää joukko (kotimaisia ja ulkomaisia) aktiivisia kuraattoreita, joilla on tuore ja ajankohtainen kosketus kansainväliseen nykytaiteen kenttään. He työskentelevät yhdessä museohenkilökunnan kanssa kiinnostavien taiteilijoiden löytämiseksi. Järjestely takaa sen, ettei museo ole sidoksissa vain yhteen kumppaniin, kokoelmaan tai verkostoon, vaan se voi muuttuvassa maailmassa hakea yhteistyökumppaneita joustavasti kunkin projektin tarpeisiin.

Teosten tuottaminen on Checkpoint Helsingin keskeinen, lisärahoituksen mahdollistama toimintamuoto. Tuottamalla ja esittämällä uusinta taidetta Suomessa museolla on myös hyvä mahdollisuus rakentaa teoksista kansainvälisesti merkittävä kokoelma – esimerkiksi Moderna Museetin asema perustuu juuri siihen, että kokoelma oli sitä hankittaessa hyvin edistyksellinen. Tämä turvaa osaltaan taidemuseon laadukkaan kokoelmatyön jatkumisen ja on samalla sijoitus tulevaan. Kansainvälistä kiinnostusta herättävä kokoelma on taidemuseolle meriitti.

Tapahtumat ja yleisöt

Uudistetun Helsingin taidemuseon näyttelytoiminta tulee tunnetuksi säännöllisesti järjestettävinä Checkpoint Helsinki -tapahtumina. Ajatuksena on yhdistää Helsingin taidekentän keskeisten toimijoiden parhaat puolet ja saada näin ainutlaatuiset voimavarat kansainvälisten tapahtumien tueksi. Monimuotoisuus ja suvaitsevaisuus ovat lähtökohta uuden taidemuseon toiminnassa. Yhteistyö ei rajoitu vain kuvataidekentän toimijoihin. Kiasman, Taidehallin, Amos Andersonin taidemuseon, Suomen valokuvataiteen museon, EMMAn, IHME-nykytaidefestivaalin, HIAPin ja FRAMEn lisäksi yhteistyökumppaneita voisivat olla muun muassa Designmuseo, Suomen Arkkitehtuurimuseo, Musiikkitalo, Taideyliopisto, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. Jo olemassa olevista instituutioista löytyy valtava erityisosaaminen, jonka Checkpoint Helsinki pystyy kokoamaan yhteen projektikohtaisesti lyhyelläkin aikavälillä.

Checkpoint Helsingin pedagoginen toiminta yhtäältä jatkaa sitä innovatiivista ja edistyksellistä yleisötyötä, johon Suomessa on totuttu ja on toisaalta mahdollisuus tehdä uusia avauksia. Keskeisenä tavoitteena yleisötyössä on matala kynnys, pajojen ja opastusten mahdollisimman laaja ilmaisuus koululaisille ja erityisryhmille, mutta myös erityisprojektit, jossa haetaan uusia kohderyhmiä museolle esimerkiksi jalkautumalla eri puolille kaupunkia. Yleisötyö huomioi sekä suuren yleisön että ammattilaisyleisön tarpeet järjestämällä festivaaleja, keskustelutilaisuuksia, teemoitettuja seminaareja ja taiteilijatapaamisia.

Checkpoint Helsinki -tapahtumat tuovat kaupunkiin sekä taideyleisöä että matkailijoita samaan tapaan kuin erilaiset biennaalit ja taidetapahtumat keräävät kävijöitä. Toiminnan keskipisteeksi muodostuu Helsingin taidemuseon uusi innovatiivinen rakennus, joka tarjoaa puitteet taiteen elävään kohtaamiseen. Rakennus on osa Helsingin ja Suomen brändiä korkean koulutuksen ja taiteen edelläkävijänä.

Kansainvälinen kohtauspaikka

Edellä esitetty luonnos ehdottaa siis taidemuseon roolin uudelleen ymmärtämistä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kysymys uudesta rakennuksesta on olennainen, mutta ei välttämättä järjestyksessä ensimmäinen vaihe. Taideteoksia ja tapahtumia tuottava Checkpoint Helsinki voi olla myös matka kohti uutta rakennusta. Kansainvälisesti näkyväksi ja ulkomaisia vieraita houkuttelevaksi kohtauspaikaksi Helsinki voi nousta jo toimimalla toisin. On selvää, että Helsingin taidemuseon uuden toimintatavan käynnistäminen vaatii vaivannäköä. Nyt on oikea aika ryhtyä työhön.

Lista työryhmän jäsenistä ja tukijoista löytyy nettisivuilta:

www.checkpointhelsinki.fi

Lisätietoja:
Markus Kåhre, kuvataiteilija, markus(at)kahre.fi
Terike Haapoja, kuvataiteilija, mail(at)terikehaapoja.net
Tellervo Kalleinen, kuvataitelija, tellervo(at)ykon.org
Jussi Kivi, kuvataitelija, jussi.kivi(at)hotmail.fi
Vesa-Pekka Rannikko, kuvataitelija, vpr(at)vesapekkarannikko.net