EDVARD RICHTER apuraha arvostelijoille

Suomen Taideyhdistys ry. julistaa haettavaksi EDVARD RICHTERIN nimeä kantavat apurahat lehdistön ja tiedotusvälineiden piirissä toimiville kuvataidearvostelijoille. Apurahan hakuaika on 1.8. – 30.9.2016. Apurahojen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus ulkomaanmatkaan ja tutustumiseen ajankohtaiseen kuvataiteeseen. Kysymyksessä on matka-apuraha, ei työskentelyapuraha. Yhdistys edellyttää apurahojen saajilta selvitystä apurahan käytöstä.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista ilmenee apurahan käyttösuunnitelma ja haettu määrä, lähetetään osoitteella Suomen Taideyhdistys / Edvard Richter -apuraha, c/o Helsingin Taidehalli, Nervanderinkatu 3, 00100 Helsinki.

Lisätietoja: www.suomentaideyhdistys.fi, info@suomentaideyhdistys.fi tai puh. 045 7731 4315.

Anna Kinnunen
Toimistosihteeri / Sekreterare / Secretary

Suomen Taideyhdistys / Finska Konstföreningen / Finnish Art Society
Nervanderinkatu 3 / Nervandersgatan 3
00100 Helsinki / 00100 Helsingfors