Ekomusikologian pioneeri Aaron S. Allen vierailee Turussa

Ekomusikologian pioneeri, Pohjois-Carolinan (Greensboro) yliopiston professori, Aaron S. Allen vierailee Turun yliopistossa 12. toukokuuta. Allen luennoi vierailunsa aikana ekomusikologiasta ja ilmastonmuutoksesta. Allenin vierailu on osa ”Music, Nature, and Environmental Crises” –symposiumia.

Ekomusikologia on uusi akateemisen taiteen tutkimuksen suuntaus, joka keskittyy musiikin ja ympäristökysymysten välisten suhteiden tarkasteluun. Tutkimusalana se on kiinnostunut muun muassa siitä, kuinka musiikkikulttuuri vaikuttaa ympäristöön ja toisaalta kuinka muuttuva ympäristö kuuluu nykymusiikkikulttuurissa. Suomessa ekomusikologinen tutkimus on keskittynyt muun muassa musiikkifestivaalien ja soitinteollisuuden ympäristösuhteiden tarkasteluun, äänimaisematutkimukseen, energiatuotannon ja musiikkikulttuurin suhteen tutkimukseen ja suomalaisen taidemusiikin muuttuvan luontokuvan tutkimukseen.

Maailmanlaajuisen ekomusikologian tutkimusverkoston perustajajäsen ja Ecomusicology Newsletter -lehden päätoimittaja Allenin vierailu on merkittävä tapahtuma suomalaiselle tiedeyhteisölle. Vierailunsa aikana Allen osallistuu myös Turussa toimivan kansainvälisen populaarikulttuurin tutkimuksen instituutin (IIPC) debattipäivään 13. toukokuuta. Allen on kahden ekomusikologisen tutkimuksen kirjoittaja: The Tree that became a Lute: Musical Instruments, Sustainability and the Politics of Natural Resource Use (University of Illinois Press, yhdessä Jennifer Postin ja Kevin Dawen kanssa, ilmestyy 2016) sekä Current Directions in Ecomusicology (yhdessä Kevin Dawen kanssa, ilmestyy 2015).

Turun symposiumissa kuullaan lisäksi suomalaisen ekomusikologian kärkinimiä, kuten professori John Richardsonia ja yliopistonlehtori, dosentti Susanna Välimäkeä Turun yliopistosta, Helmi Järviluomaa Itä-Suomen yliopistosta ja Heikki Uimosta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta. Symposium on osa FT, akatemiatutkija Juha Torvisen Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Music, Nature, and Environmental Crises, joka keskittyy ilmastonmuutoksen kokemukseen pohjoismaisessa musiikkikulttuurissa.

Symposiumin järjestää:
Music, Nature, and Environmental Crises: A Northern Perspective on Ecocritical Trends in Contemporary Music (akatemiatutkija Juha Torvinen)

Yhteistyössä:

– Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaine
– International Institute for Popular Culture, Turun yliopisto (IIPC)
– Suomalaisen musiikin tutkimushanke: Finnish Music in the 21st Century: The Socio-Cultural Significance of Art Music in the Postmodern World (SUMU)

Aaron S. Allenin verkkosivut:
http://performingarts.uncg.edu/bios/aaron-s-allen

Music, Nature & Environmental Crises –hanke:
www.utu.fi/mnec