G. H. von Wright juhlaseminaari 29.4.2011

G. H. von Wrightin Explanation and Understanding 40 vuotta myöhemmin

Tieteiden talo 29.4.2011, sali 505 (yläsali)

G. H. von Wrightin Explanation and Understanding -teoksen ilmestymisestä on kulunut 40 vuotta. Teoksella oli suuri merkitys suomalaisen tieteenfilosofian kehitykseen ja sen käsittelemät aiheet ovat edelleen ajankohtaisia. Paljon on kuitenkin tapahtunut neljän vuosikymmenen aikana ja monet tieteenfilosofiset näkemykset ovat muuttuneet. Nyt järjestettävässä seminaarissa tarkastellaankin von Wrightin teosta nykyisen tieteenfilosofian näkökulmasta ja arvioidaan sen ajankohtaisuutta. Seminaarin puhujina ovat suomalaiset nuoren polven tieteenfilosofit.

10.15 Kansleri Ilkka Niiniluoto: Avaussanat
10.35 FT Jaakko Kuorikoski: Manipulaatio ja kausaalinen selittäminen
11.45 VTM Tomi Kokkonen: Mielenteoria ja ymmärtäminen

12.45 lounastauko

13.45 dos. Panu Raatikainen: Teon teoria ja historiallinen selittäminen
14.55 dos. Petri Ylikoski: Sosiaaliset normit ja yhteiskuntatieteellinen selittäminen

Tervetuloa!

Järjestäjä: Suomen Filosofinen Yhdistys