Haku proosamuotoisen taidekritiikin kirjoituskurssille on alkanut.

Verkkolehti Mustekala.info toteuttaa syksyllä 2018 proosamuotoisen taidekritiikin kirjoituskurssin.

Kurssille valitaan haun perusteella 5-8 uransa alkuvaiheessa olevaa taidekriitikkoa eri taiteenaloilta. Kurssi koostuu kahdesta yhteensä 10 tunnin mittaisesta kurssitapaamisesta marraskuussa 2018. Opettajina toimivat FT, estetiikan tutkija Martta Heikkilä ja kriitikko Matti Tuomela. Lisäksi kurssiin kuuluu vierailuluento, jonka pitää 2000-luvulla kulttimaineeseen nousseen I Love Dick -teoksen kirjoittanut yhdysvaltalainen kirjailija Chris Kraus. Kurssi on osallistujille maksuton.

Osallistujat tuottavat kurssin aikana kaksi laajahkoa taidekritiikkiin keskittyvää tekstiä, jotka julkaistaan Mustekala-verkkolehdessä. Julkaistuista teksteistä maksetaan kirjoituspalkkio. Osa teksteistä käännätetään mahdollisesti myös englanniksi ja/tai ruotsiksi.

Kurssilla etsitään uusia tapoja kirjoittaa raikkaasti ja kestävästi taiteesta. Siinä missä kulttuurijournalismin painopisteet ovat taiteen tekijöissä, taidekritiikki keskittyy arvioimaan itse teoksia. Onko teos aikansa kommentti, vai kannatteleeko se pysyvämpiäkin merkityksiä? Proosamuotoinen kritiikki lähestyy kysymystä henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tarttuu kiinni ja päästää menemään.

Kurssia tukevat Koneen Säätiö ja Suomen arvostelijain liitto SARV ry.

Hakumenettely

Hakijoilta pyydetään yhden liuskan motivaatiokirje sekä 2–3 näytetekstiä (kirjainkoko 12, rivinväli 1,5) ja ansioluettelo. Motivaatiokirjeessä on hyvä kertoa aiemmasta kirjoituskokemuksesta, kuvailla omaa suhdettaan kritiikkiin ja taiteeseen sekä kertoa, mitä odottaa kurssilta ja mitä haluaisi oppia. Näytetekstien tulee olla suomenkielisiä ja niiden yhteispituus on 15 000–20 000 merkkiä välilyönteineen. Näytetekstit voivat olla kritiikkejä, esseitä tai kaunokirjallisia tekstejä, jotka käsittelevät tavalla tai toisella taidetta. Merkitse yhteystietosi motivaatiokirjeen alkuun ja ansioluetteloon.

Lähetä hakemus 31.8.2018 mennessä osoitteeseen sihteeri@mustekala.info otsikolla “Hakemus kirjoituskurssille”. Hakuliitteet voivat olla muotoa rtf, doc, docx tai pdf. Ainoastaan sähköpostiliitteet huomioidaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Valinnoissa painotetaan hakijan taiteen ja muun kulttuurin asiantuntemusta, kirjoitustaitoa ja sitoutuneisuutta hankkeeseen sen koko keston ajaksi.

Kurssiaikataulu

Hakuaika päättyy perjantaina 31.8.2018. Valinnoista tiedotetaan syyskuun aikana. Kurssitapaamiset järjestetään Helsingissä syksyllä 2018 seuraavasti:

Perjantai 16.11.: ensimmäinen kurssitapaaminen klo 10-16.

Maanantai 26.11.: toinen kurssitapaaminen sekä kirjailija Chris Krausin luento klo 10-19.

Lisätiedot

Matti Tuomela
matti.tuomela@hotmail.fi

Martta Heikkilä
martta.heikkila@helsinki.fi