HÉLÈNE CIXOUS’n teos Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia julkaistaan 8.5.2013

TUTKIJALIITON KRITIIKKIKAHVILASSA ke 8.5. KLO 19.00
julkaistaan HÉLÈNE CIXOUS’n teos Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia

Suomentajat Heta Rundgren ja Aura Sevón kertovat ranskalaisen toisen aallon feminismin keskushahmon, Hélène Cixous’n esseekokoelmasta, jonka he ovat vastikään suomentaneet.

Keskustelun puheenjohtajana toimii Merja Hintsa.

*

Kirjailija, kirjallisuudentutkija ja feministisen ajattelun kehittäjä Hélène Cixous vaatii (koko)naisvaltaista muutosta kieleen ja kirjoittamiseen. Manifestiksi kutsuttu feminismin klassikkoteksti ”Medusan nauru” ja teoksen jälkimmäinen essee ”Purkauksia” (molemmat vuodelta 1975) hahmottavat toisenlaista taloutta, kysyvät mitä olisi naiskirjoitus ja muotoilevat vaihtoehtoja hallintaan, rajaamiseen ja oma(isuude)n kartuttamiseen perustuville periaatteille.

Esseet limittyvät keskenään luoden uusia merkityksiä naisellisuuden, toiseuden, äänen ja kirjoittamisen välille. Sanoilla leikkien naiskirjoitus purkaa jähmeitä merkityksiä ja kyseenalaistaa yhdenmukaista länsimaista historiaa. Lukijan tehtäväksi jää jatkaa kirjoittamista ja kokeilla, millaista naiskirjoitus voisi olla.

Hélène Cixous on Paris 8 -yliopiston emeritaprofessori (englanninkielinen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus). Hän opettaa yhä vuonna 1974 perustamassaan nais- ja sukupuolentutkimuksen laitoksessa ja on neljän vuosikymmenen ajan puolustanut aktiivisesti naisten oikeuksia. Hän on yksi feminismin ”toisen aallon” tärkeimmistä ajattelijoista.

Cixous’n laaja kirjallinen tuotanto koostuu fiktiosta, jossa omaelämäkerralliset aiheet punoutuvat poeettis-filosofiseen etsintään, sekä esseistä ja näytelmistä, jotka ammentavat kirjallisuustieteestä, feministisestä teoriasta ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

“Kirjoita! Kirjoittaminen on sinua varten, sinä olet itseäsi varten, ruumiisi kuuluu sinulle, tartu siihen.”