Helsingin Vasemmistoliitto perusti taide- ja kulttuuripoliittisen työryhmän

Tiedote:
Helsingin Vasemmistoliitto perusti taide- ja kulttuuripoliittisen työryhmän

Kulttuuri ja taide ovat keskeisiä peruspalveluita helsinkiläisille. Kirjastot, monipuolinen kulttuuritarjonta, elävä kaupunkikulttuuri, omaehtoiset kulttuuritapahtumat ja taiteen harrastusmahdollisuudet kuuluvat kaikille.

Kulttuuri luo hyvinvointia, maailman hahmottamisen tapoja ja yhteisöllisyyttä. Sen tarve on suuri nykymaailmassa, jossa talouden valtarakenteet yhä enenevässä määrin pakottavat ihmiset kilpailemaan toisiaan vastaan ja uhkaavat köyhdyttää kulttuurin pelkäksi globaaliviihteen kuluttamiseksi.

Viimeaikaisessa poliittisessa keskustelussa taide ja kulttuuri on usein nostettu tukemisen arvoiseksi vain sikäli kuin se houkuttelee matkailijoita tai parantaa kaupungin kilpailukykyä. Helsingin Vasemmistoliiton työryhmä haluaa korostaa laajempaa näkökulmaa – kulttuurin ja taiteen itseisarvoa ja merkitystä hyvinvoinnille sekä yhteiskunnalle.

Taiteen ja kulttuuriosaamisen kokonaisvaltainen tukeminen ei ole pois niin kansainvälisestä kilpailukyvystä kuin sosiaali- ja terveyspalveluistakaan, vaan se on tärkeä osa osaamis- ja hyvinvointiyhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Taide ja kulttuuri ovat perusviestintää, yhteistoiminnan rakentamista sekä demokratian ja toisinajattelun perusulottuvuus. Sellaisena taide kuuluu kaikille ja voi myös parantaa yhteiskuntaa, olla todellista luovuutta pelkkien kaupallisen innovaatioretoriikan sijaan.

Työryhmä korostaa yhteistoimintaa korkean ja populaarin kulttuurin välillä, kuten myös marginaalisten, vallitsevien ja etnisten kulttuurien kesken. Vastakkainasettelujen ylläpito vain rakentaa eripuraa kulttuuritoiminnan sisälle ja estää kulttuuria toimimasta yhteiskunnallisesti keskeisellä tavalla.

Helsingin Vasemmistoliitto on perustanut taide- ja kulttuuripoliittisen työryhmän. Työryhmä korostaa elävää, rikasta, tasa-arvoista ja etnisesti kirjavaa kulttuuria, haluaa tukea sitä julkisessa päätöksenteossa, sekä olla uusien ideoiden ja avausten kehittelypaikka. Työryhmä tulee järjestämään tapahtumia, muodostamaan kannanottoja ja linjaamaan vasemmistolaista kulttuuripolitiikkaa Helsingissä. Työryhmän tarkoituksena on myös toimia foorumina poliitikkojen, taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden sekä kuntalaisten välillä.

Työryhmässä on mukana eri alojen taiteilijoita, taiteen tutkijoita ja muita kulttuurialan ammattilaisia sekä Vasemmistoliiton kuntavaikuttajia kulttuuriin liittyvistä lauta- ja johtokunnista.

Lisätiedot, työryhmän vetäjät:

Marko Gylén
Alina Mänttäri-Buttler