James Elkins luennoi Kiasmassa 24.9.2010

Visiting lecture – Prof. James Elkins: Limits of Materiality in Art History*

Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaine, Nykytaiteen museo Kiasma ja Taidehistorian seura järjestävät yhdessä Professori *James Elkinsin* luentotilaisuuden Kiasman teatterissa
*perjantaina 24.9.2010 kello 14-16*.

James Elkins (1955) toimii taidehistorian professorina School of
the Art Institutissa Chicagossa ja toimii myös merkittävän The
Stone Summer Institutin koordinoijana. Hänen viimeaikaisempiin
teoksiinsa lukeutuvat muun muassa kirjat Stories of Art (2002),
Visual Studies: A Skeptical Introduction (2003) ja Master
Narratives and Their Discontents (2005).
Elkins on käsitellyt laajassa kirjallisessa tuotannossaan, joka
kattaa niin tieteellisiä kuin suurellekin yleisölle suunnattuja
tekstejä, kriittisesti taidehistoriaa, kritiikkiä ja teoriaa.
Näihin teemoihin hän myös tarttuu tulevassa luennossaan, jossa
tarkastellaan esimerkiksi modernismiin liittynyttä optisen
havainnon ensisijaisuuta.

Tuotannossaan Elkins on johdonmukaisesti pohtinut erilaisten
taidehistoriallisten kirjoitusten retorisia ulottuvuuksia ja
tällä luennolla hän nimenomaisesti arvioi Clement Greenbergistä
lähtevää linjaa näköaistin painottamisessa. Tämä ei hänen
mukaansa enää ole käyttökelpoinen lähestymistapa
nykykuvataidetta koskevissa teksteissä, koska näissä
taideteoksissa tekstuaalisuus, hajuaisti, kosketus,
auditiivisuus ovat olennaisia osia niiden ymmärtämiselle. Häntä
kiinnostaa juuri taiteen uudenlainen tapa kuvata
materiaalisuutta, taiteen ei-optista luonnetta, sen
synesteettisia heijastumia, ainetta ja läsnäoloa.
Luennossaan Elkins nostaa tämän materiaalisuuden/aineellisuuden
teoreettisen keskustelun nykytilan tarkasteltavaksi kolmesta
kysymyksenasettelusta käsin: fenomenologisen sanaston
rajoituksista; nykytaidehistorian ja visuaalisen tutkimuksen
aineellisuuden pelosta; ateljeetyöskentelyn käsitteellisestä
hitaudesta ja sen aineellisuuden ulottuvuuden
vaikeatulkintaisuudesta.