Janne Hokkasen kylttitempaus Tampereella

Liikennemerkit ja niiden selitykset määritellään Suomessa tieliikennelaissa. Hokkanen on määritellyt taiteilijan vapaudella 44 uutta ja sanomaltaan erilaista kylttiä, jotka esitellään Hämeenpuiston puistoväylän sivuilla. Kyltit ovat esillä 31.7.2016 saakka.

Näyttely rakennetaan maanantaina 27.6 aamupäivällä. Taiteilijaa voi tulla haastattelemaan rakentamisen yhteydessä. Yhteydenotot suoraan Janne Hokkaselle, puh. 040 861 9122.

Hokkasen taidekyltit on kiinnitetty betoniporsaissa oleviin liikennemerkkivarsiin. Niitä on 11, ja ne on sijoitettu 10–15 metrin välein toisistaan. Jokaisessa varressa on kahdesta neljään kylttiä. Katsoja näkee liikennemerkeissä kuvan ja tekstin, joissa on positiivinen ja kannustava sanoma. Toisesta suunnasta katsottuna taas kuvien ja tekstien sanoma on negatiivinen ja kieltävä. Kummastakin suunnasta kuljettaessa merkkien sanoma muuttuu humoristisemmaksi.

”Kylttieni estetiikka yhdistelee surrealismia, vakavamielisempää tulkintaa ihmisten/kansan tilasta ja harkittua huumoria keventämään tunnelmaa. Monitulkinnalliset ja yllätykselliset kyltit ottavat osaa keskusteluun, joka jatkuu toivottavasti myös digitaalisella puolella kylteistä löytyvän hashtagin avulla: #kylttitempaus. Siellä osa tempauksen merkityksellisyydestä muodostuu tai on muodostumatta”.

Yhteisötaideprojekti #Kylttitempaus pyrkii Hokkasen mukaan haastamaan katsojat miettimään, kuka oikeasti viestii. Aidonoloiset liikennemerkit viestivät some-kulttuurin kaltaisesti, eli sekavasti sekä negatiivisesti että positiivisesti asioista, jotka ovat merkityksettömiä ja hyvin merkityksellisiä. Kyseenalaistavuus on vahva itseisarvo koko #Kylttitempauksella.

”Tutkin yhteisötaideprojektillani asioita, jotka ovat pinnalla Suomessa vuonna 2016 ja kuinka niihin kansa reagoi mm. sosiaalista mediaa käyttäen. Nostan myös muutamin viittein esiin asioita, jotka jäävät huomattavasti pienemmälle huomiolle palstoilla ja internetissä.”

#Kylttitempaus-yhteisötaideprojektin ovat toteuttaneet yhteistyössä Janne Hokkanen, Tampereen taidemuseo ja Liikennemerkkitoimisto.

#Kylttitempaus
27.6. – 31.7.2016 Hämeenpuisto, Tampere

Lisätietoja:

Janne Hokkanen, kuvataiteilija, puh. 040 861 9122, www.jannehokkanen.com,