Joukko taiteilijoita ryhtyi ajamaan perustuloa Suomeen

Tiedote 23.4.2013 (päivitetty 27.6.2013)

Iso joukko eri alojen taiteilijoita on ryhtynyt ajamaan kansalaisaloitetta perustulosta. Aloitteen taakse ovat lähteneet muun muassa kirjailija Katja Kettu, muusikko Kaija Kärkinen ja taideyliopiston professori, teatteriohjaaja ja -käsikirjoittaja Esa Kirkkopelto.

Kaiken kaikkiaan perustuloaloitetta tukevia taiteilijoita on ilmoittautunut tähän mennessä yli 50. Lisäksi aloitteen taakse on lähtenyt taideyhdistyksiä. Lista aloitteen tunnetuista tukijoista löytyy perustuloverkoston nettisivuilta perustulo.org/category/tunnettuja-tukijoita/

Kansalaisaloitteessa vaaditaan vähintään nykyisten minimietuuksien suuruista, automaattisesti jokaiselle maassa pysyvästi asuvalle maksettavaa perustuloa. Moni taiteilija näkee, että perustulo hyödyttäisi erityisesti luovia aloja. Esimerkiksi Kaija Kärkisen mukaan se antaisi mahdollisuuden omaan aktiivisuuteen sekä purkaisi kannustinloukkuja ja byrokratiaa.

“Perustulo tekee järjestelmästä joustavan, avoimen ja oikeudenmukaisen kaikille,” Kärkinen sanoo.

“Perustulo takaisi toimeentulon freelancereille, taiteilijoille, perheenäideille ja muille nykyisille väliinputoajille, joiden elanto ei noudata tavanomaista palkansaantimallia,” perustelee puolestaan Katja Kettu.

Aloitteen taakse vaaditusta 50 000 allekirjoituksesta kasassa on tällä hetkellä reilu 18 000 nimeä. Suomen perustuloverkoston puheenjohtajan Simo J. Kr. Ruottisen mukaan kampanjaan liittyy koko ajan mukaan ihmisiä monilta eri elämänaloilta.

“Keskustelu perustulosta on liikaakin painottunut eri etuuksien varassa eläviin ryhmiin, mutta sen myönteiset vaikutukset itsensä työllistäjille, yrittäjille ja tavallisille palkansaajille muuttuvissa elämäntilanteissa ansaitsevat enemmän huomiota” Ruottinen sanoo.

Kansalaisaloitteeseen kerätään allekirjoituksia 1.8.2013 asti.

perustulo.org/perustuloaloitetta-tukevia-taiteilijoita/