Kalle Lampela 1/2-lehden päätoimittajaksi

Lehdistötiedote – vapaa julkaistavaksi

Rajataide ry on kutsunut ½ -lehden uudeksi päätoimittajaksi rovaniemeläisen Kalle Lampelan. Lampela toimii tehtävässä vuoden 2011.

Kalle Lampelalla on sekä taiteen että yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Lapin yliopistosta. Hän suorittaa parhaillaan taiteen tohtoriopintoja. Lampelan tuotannossa taide ja tiede, kuva ja sana, ovat yhtä vahvassa ja tärkeässä roolissa. Lampelan uudet ajatukset kuvataiteen taiteilijalähtöisestä tutkimuksesta, kuvataiteesta tieteen alana sekä tieteen tutkimuskäytäntöjen soveltamisesta taiteilijoiden toteuttamassa tutkimuksessa puolsivat Lampelan valintaa. Yhtenä tärkeimpänä kriteerinä koettiin hänen tekstiensä kansantajuisuus. Ne ovat kaikille suunnattuja.

Kalle Lampela kiteyttää päätoimittajuuden tavoitteitaan:

“Päätoimittajana pyrin jatkamaan 1/2 -lehden yhteiskunta- ja kulttuurikritiikkistä linjaa ja ylläpitämään lehdessä tärkeäksi havaittua taiteilijanäkökulmaa. Toivottavasti onnistumme yhdessä toimituskunnan ja avustajien kanssa valottamaan taiteilijoille erityisiä kysymyksiä, kuten kansainvälisyyttä, taiteilijan suhdetta taideinstituutioon ja riippumattomaan ilmaisuun.

Muun Euroopan lailla Suomessa on siirrytty kilpailukykyisyyttä korostavaan markkinaperustaiseen taidepolitiikkaan, jonka vaikutukset taiteilijan työmahdollisuuksille ja toimeentulolle ovat ristiriitaiset. Aion antaa taiteilijoille puheenvuoron: he saavat itse kertoa, mitä he ovat mieltä näistä muutoksista.

Tiivistetysti: pyrin tarkastelemaan taitelijan suhdetta omaan aikaansa antamalla tilaa kriittisille näkökulmille, vaihtoehdoille ja vastarinnalle.”

Lampelan tuotantoon voi tutustua tarkemmin osoitteessa
personal.inet.fi/taide/lampela

Krister Gråhn
info@puolilehti.fi

*****