KONEEN SÄÄTIÖN APURAHAT JAOSSA

 

 
ROHKEITA TIETEEN JA TAITEEN AVAUKSIA HAUSSA TAAS SYKSYLLÄ!

Koneen Säätiön apurahojen haku alkaa 1.8. ja päättyy 30.9 klo 18. Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö kannustaa apurahanhakijoita rohkeuteen ja rajojen rikkomiseen. Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta. Lisäksi voidaan tukea monitieteisiä hankkeita joissa on mukana myös muita tieteenaloja sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistäviä hankkeita.

Syksyn apurahahaussa haettavana on tutkimushankerahoitusta, tutkijastipendejä väitöskirjan tekijöille (2300 euroa/kk), post doc -tutkijoille (2600 euroa/kk) ja kokeneille tutkijoille (3500 euroa/kk) sekä apurahoja tietokirjoittamiseen, tietokirjojen kääntämiseen ja muihin tieteen yleistajuistamisen hankkeisiin sekä suomenkielisten tieteellisten lehtien kehityshankkeisiin.

Koneen Säätiön kieliohjelman painotukset huomioidaan säätiön vuosien 2012–16 rahoituspäätöksissä.

Syksyn haun yhteydessä järjestetään myös kaksi suunnattua rahoitushakua:
Jakautuuko Suomi?, jossa rahoitus on suunnattu erityisesti tutkijoiden ja journalistien yhteishankkeille.

Kielten elvytys ja sen tutkimus, jossa rahoitusta myönnetään kielen tukemista ja elvytystä toteuttaville hankkeille, joissa on mukana tutkimuksellinen osa.
Rahoitusta on haettavana myös taiteen ja kulttuurin hankkeille. Lisäksi elokuussa taiteilijat voivat hakea Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin.

LOOKING FOR BOLD INITIATIVES AGAIN!

The application period for the Kone Foundation grants will start on 1 August and end on 30 September at 6 PM (EET). Grants are awarded for research in humanities, social sciences, artistic research and environmental research. The foundation can also fund cross-disciplinary projects which involve other fields or collaboration between research and the arts. The foundation encourages all applicants to create bold initiatives.

Funding is available for research projects, researchers: PhD students (2,300 euros/month), post-doctoral researchers (2,600/month) and experienced researchers (3,500 euros/month), non-fiction writing, translations, and other research popularization initiatives.
The applications are submitted online. The Kone Foundation Language Programme is taken into account in funding decisions during the period 2012–2016.

Two thematic funding calls will also be open during the application period:
Is Finland Becoming Polarized? Funding for collaborative projects by researchers and journalists.

Language Revitalization and Its Research: Funding for language maintenance and revitalization projects which include a research component.
Kone Foundation also awards grants for art and cultural projects. In addition, in August artists can apply for the Saari Residencies,
Please distribute this information to your contacts.

Koneen Säätiö | Tehtaankatu 21 B 49 | 00150 Helsinki | Puh. (09) 260 0617

www.koneensaatio.fi