Kritiikin punnukset Volter Kilpi Kustavissa -tapahtumalle ja IC-98:lle

Suomen arvostelijain liiton Turun osasto myönsi vuoden 2013 Kritiikin punnukset
Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolle sekä taiteilijaryhmä IC-98:lle eli Patrik
Söderlundille ja Visa Suonpäälle.

Suomen arvostelijain liiton (SARV) Turun osasto jakoi tänä vuonna poikkeuksellises-
ti kaksi kilon punnusta. Suomen arvostelijain liiton ainoa alueellinen tunnustus-
palkinto Kritiikin punnukset myönnetään vuosittain varsinaissuomalaisille taiteilijoille
pitkäaikaisesta ja valtakunnallisestikin merkittävästä kulttuurityöstä. Punnuksia on
jaettu vuodesta 1979 alkaen.

Vuoden 2013 kilon punnus Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolle

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko on jo viidentoista vuoden ajan ollut hienosti
järjestetty paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen kirjallisuus- ja kulttuurita-
pahtuma, jonka tunnusmerkkinä ovat vuodesta toiseen olleet laatu ja uudistuminen.
Kirjallisuusluennot, Yövieraiden teatteriesitykset, parkkipidot, retket Volter Kilven
maisemiin, talonpoikaispurjehdukset sekä viime vuosina tapahtumaan hienosti so-
vitetut musiikkiesitykset eri puolilla pitäjää ovat keränneet Kustaviin vuosittain yhä
kasvavan määrän tapahtuman vannoutuneita ihailijoita eri puolilta maata.
Kunnanjohtaja Veijo Katara, toiminnanjohtaja Salla Laiho ja taiteellinen johtaja
Laura Kokko saavat olla ylpeitä työstään varsinaissuomalaisen kulttuurin ja suoma-
laisen kirjallisuuden hyväksi. Volter Kilpi Kustavissa -viikon uudistuminen jatkuu,
kun taiteelliseksi johtajaksi on tulossa ensi vuonna teatteriohjaaja, kirjailija Juha
Hurme. Tähdet loistavat aina Kustavin yllä!

Vuoden 2013 kilon punnuksen taiteellisesta läpimurrosta sai taiteilijaryhmä
IC-98 eli Patrik Söderlund ja Visa Suonpää

Taiteilijaryhmä IC-98 eli taiteilijat Visa Suonpää ja Patrik Söderlund saivat pun-
nuksensa taiteellisesti omaperäisestä, vaikuttavasta ja merkityksellisestä työstään
sekä uusia kriittisiä näköaloja paikallishistoriaan avaavasta toiminnastaan. Ryh-
män edellinen työ “Näkymä vastarannalta” seurasi Pinellan rakennuksen apoka-
lyptisia vaiheita ja uusi jännittävä työ “Abendland” on esillä Turun taidemuseossa
4.10.2013−5.1.2014. Ryhmä tekee huolellista pohjatyötä ja käyttää ilmaisumuo-
toinaan installaatioita, piirustuksia ja animaatioita, joita kriitikot ja taiteilijakol-
legat ovat suuresti arvostaneet. Takavuosien suuri turkulainen monitaituri Manno
Kalliomäki olisi varmaan myös pitänyt IC-98:n töistä.