Kultahifin tiedepäivä 2012 keskiviikkona 16.5.2012

Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Laitoksen toinen Tiedepäivä tarjoaa 16. toukokuuta mahdollisuuden tutustua laitoksella tehtävään monipuoliseen tutkimukseen. Tiedepäivässä esitellään parhaillaan meneillään olevien tutkimusprojektien uusimpia tuloksia, ja se tarjoaa mahdollisuuksia löytää yhteyksiä ja yhteistyökumppaneita yli oppiainerajojen.

Esitelmät on järjestelty väljien teemojen mukaan työryhmiin, mutta yleisö voi vaihtaa ryhmästä toiseen esitelmien välillä.

Tilaisuus on avoin kaikille: laitoksen väelle ja opiskelijoille, yhteistyötahoille ja humanistisesta tutkimuksesta kiinnostuneelle yleisölle. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijat voivat saada osallistumisesta opintosuorituksen (lisätietoja oppiaineiden amanuensseilta). Tervetuloa osallistumaan ja keskustelemaan tutkimuksesta!

Ilmoittautuminen (kahvitarjoilua varten) 11.5. sähköpostilla Sade.Stenbacka@helsinki.fi.

Paikka: Päärakennus, salit 6, 7 ,8

Ohjelma

12.00 Tiedepäivän avaus, laitoksen johtaja Hannes Saarinen (sali 6)

12.15-13.45 Sessiot I, II, III

13.45-14.15 Kahvitauko

14.15-15.45 Sessiot IV, V, VI

16.00-17.00 professori Gereon Wolters: “European Humanities in Times of Globalized Parochialism”

17.00 Laitoksen gradupalkinnon jako, professori emerita Riitta Nikula ( Runeberg-sali)

I sessio, sali 6:

Minna Tuominen (taidehistoria): “Vanhan eurooppalaisen taiteen tutkimuksesta”
Henry Bacon & Jaakko Seppälä (elokuva- ja televisiotutkimus): “Transnationaali suomalainen elokuva”
H. K. Riikonen (yleinen kirjallisuustiede): “Käännöshistoria – monitieteinen tutkimuskohde”

II sessio, sali 7:

Eva Maria Korsisaari (sukupuolentutkimus): “Kukkien kohtaamisesta: affektio, intentio ja ihmetys”
Kirsti Salmi-Niklander (folkloristiikka): “Mitä on proletaarinen dekadenssi?”
Rose-Marie Peake & Riikka-Maria Pöllä (yleinen historia): “Louise & Ninon, nunna ja kurtisaani dialogi 1600-luvulta”

III sessio, sali 8:

Teemu Mönkkönen, Teija Alenius & Antti Lahelma (arkeologia): “Maanviljelyn alku Järvi-Suomen eteläosassa: Kouvolan seutu muinaisuudessa”
Lasse Laaksonen (Suomen ja Pohjoismaiden historia): “Minkälaista kenraalijoukkoa Mannerheim johti talvisodassa?”
Julia Pajunen (teatteritiede): “Smedsin Tuntematon sotilas: teatteritapauksen rakentaminen/rakentuminen”

IV sessio, sali 6:

Hanna Johansson (taidehistoria): “Taidehistoria, meteorologia ja kulttuurinen ilmastotutkimus”
Santeri Vanhanen (arkeologia): “Vantaan Mårtensbyn kylätontin monitieteiset arkeologiset tutkimukset”
Anne Ala-Pöllänen (merihistoria): “Inhimilllinen virhe. Merionnettomuuksien taustalla vaikuttavat kulttuuriset syyt”

V sessio, sali 7:

Marko Marila (arkeologia): “Arkeologian filosofisista nykysuuntauksista”
Timo Laiho (musiikkitiede): “Aika-käsitteen ongelma”
Sari Helkala-Koivisto (musiikkitiede): Musiikillinen Dasein autismikulttuurisina teksteinä”

VI sessio, sali 8:

Jan von Plato (filosofia): “Tradition and Innovation”
Johanna Enqvist (arkeologia): “Mikä on muinaisjäännös? Arkeologisen kulttuuriperinnön ontologiat”
Katariina Nurminen (arkeologia): “Kalojen luut kertovat kivikauden kalastustavoista” (15 min.)
Kati Salo (arkeologia): “Tautihistorian tutkimisesta luulöytöjen avulla” (15 min.)