Kulttuuriyhdistys Mustekalalle Taiteen valtionpalkinto

15.11.2014

Mustekala palkittiin avoimen verkkojulkaisemisen esimerkkinä ja kriittisen taidekeskustelun ylläpitäjänä.

Valtion monialaisen toimikunnan myöntämän taiteen valtionpalkinnon jakoi kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen perjantaina Helsingissä. Palkinto on 15 000 euroa, ja se myönnetään veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:
Kulttuuriyhdistys Mustekalan julkaisema Mustekala-lehti on edelläkävijä avoimien, monialaisten, taiteeseen ja kulttuuriin keskittyvien verkkolehtien joukossa Suomessa. Filosofian tohtori, dosentti Irmeli Hautamäen kaukonäköisesti perustama lehti on vuodesta 2003 lähtien julkaissut laadukasta taidejournalismia suomen kielellä kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi verkossa.

Omien sanojensa mukaan Mustekala on riippumaton, ei-kaupallinen, poikkitieteellinen ja -taiteellinen verkkolehti. Se pyrkii täyttämään pintaa syvemmälle menevän keskustelun puutteen eri taiteenaloilla sekä vastustamaan useissa valtamedioissa tapahtuvaa kritiikin alasajoa. Mustekala toimii kulttuurikeskustelun herättäjänä ja edelläkävijänä. Sen sivuilla voi tuoda esiin vaihtoehtoisia, myös keskenään erilaisia näkökulmia, taustoja ja perusteluja.

Nämä ovat tavoitteita, joiden hyväksi toimiminen on tänä päivänä ensiarvoisen tärkeää. Taidejournalismin näivettyminen vaikeuttaa eri taiteenaloilla tapahtuvaa keskustelua, kehitystä ja kansainvälistymistä. Asiantuntevan kritiikin ja syventyvän taidekirjoittamisen merkitys taiteelle on korvaamaton. Mustekalan työ ja pyrkimys sekä monialaisuuteen että syventyvään asiantuntemukseen on siksi erityisen tärkeää. Mustekala on toiminut avoimen verkkojulkaisemisen esimerkkinä ja kriittisen taidekeskustelun ylläpitäjänä yli kymmenen vuotta.