Kutsu Avantgarde ja politiikka -seminaariin

Avantgarden suhde poliittisuuteen on moninainen ja muuttuva asia, joka vaatii uutta tarkastelua. Seminaari paneutuu seuraaviin teemoihin:
(1) Tutkimuksen ja median valtavirta tapaa sivuuttaa avantgardetaiteen yhteiskunnalliset ja ideologiset haasteet, jolloin avantgardea pidetään vain ’outona’ ja ’kummallisena’. Seminaarissa kysytään, miten itse avantgarden käsite vaikuttaa historian kirjoitukseen ja mitä siitä seuraa taiteelliselle toiminnalle.
(2) Perinteisen yhteiskuntapoliittisen näkökulman rinnalle avantgardetaiteessa on noussut esiin muita politiikkoja kuten sukupuoleen, vähemmistöjen oikeuksiin, ilmastonmuutokseen ja kieleen liittyvät kysymykset. Seminaari kartoittaa, mitä muotoja nämä uudet politiikat saavat kuva- ja esitystaiteissa tai kirjallisuudessa.

(3) Avantgardea on tutkittu yksipuolisesti länsieurooppalaisessa ja amerikkalaisessa viitekehyksessä. Seminaarissa kysytään, miten (Neuvosto)-Venäjän tai Itä-Euroopan avantgarde sijoittuvat avantgarden ylikansalliseen kenttään? Mikä on Suomen asema avantgarden kentässä?

Seminaariin sopivia aiheita voivat olla esim.:
Avantgarde yhteiskunnallisena utopiana vs. avantgarde kulttuurisena kapinana
Taiteen autonomia vs. yhteiskunnallisuus
Avantgarde ja sukupuoli / vähemmistöt
Avantgarde, biopolitiikka ja ympäristöpolitiikka
Avantgarde ja kielen poliittisuus
Avantgarde ja kansallinen ideologia
Avantgardetaiteen käyttö poliittisen ideologian propagoimisessa

Aiheista kiinnostuneita pyydetään tekemään ehdotuksensa esityksiksi lähettämällä 150 -200 sanan pituisen abstraktin 28. 2. 2018 mennessä osoitteeseen finnishavantgarde@gmail.com Seminaarin esitelmien julkaisusta päättää järjestelytoimikunta. Lisätietoja osoitteessa https://finnishavantgardenetwork.com