Kuvataiteen tohtorin opinnäytteen julkinen tarkastustilaisuus: Itay Ziv: “Disabled Art. Escapism as Artistic Tactic” 21.5.2016 klo 13.00

Itay Ziv: Disabled Art. Escapism as Artistic Tactic
21.5.2016 klo 13.00 SES auditorio Kino K-13, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki.
Tarkastaja: professori Harri Laakso
Valvoja: professori Mika Elo

Itay Zivin kuvataiteen tohtorin opinnäyte tarkastelee ”kyvyttömän taiteen” (”disabled art”) käsitettä kehittämällä taiteen keinoin ajatusta eskapismista ja sen vaikutusmekanismeista ja välineistä.

Opinnäyte tutkii taiteen avulla tapahtuvaa eskapismia ja samalla se tuottaa tietoa perustuen tekijän omaan taiteelliseen toimintaan viimeisen 15 vuoden ajalta – kyse on sarjasta taiteellisen toiminnan eskapististen muotojen muovaamia tekoja. Zivin teoksissa on kyse taiteen todellisesta kyvystä käsitellä ahdistavia aiheita kuten holokaustia tai Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia; abstraktimmalla tasolla kyse on epätasapainosta ja ryhmään kuulumisen tunteesta katastrofipelkojen täyttämässä posttraumaattisessa todellisuudessa. Tutkimus keskittyy Zivin taiteellisessa työskentelyssä esiin nouseviin aiheisiin kuten autenttisuus, performatiivisuus, epähierarkkisuus, antisankarius, apatia, toisto ja vulgariteetti. Näiden aiheiden valossa Ziv käsittelee kysymyksiä kuten mitä tapahtuu, kun taide ei ole valmis tai kykenevä ottamaan aktiivisesti kantaa poliittisiin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin? Mikä on taiteilijan rooli, kun taide epäonnistuu pyrkimyksissään osallistua aktiivisesti ihmisen todellisuuteen ja pohtia sitä? Miltä taide näyttää, kun taiteilija on yksinkertaisesti väsynyt? Mikä on tämän ”kyvyttömän” taiteen tekemisen rooli nykypäivän yhteiskunnassa?

Itay Ziv on Alankomaissa asuva puolalais-israelilainen kuvataiteilija ja tutkija. Zivillä on BFA-tutkinto Jerusalemin taide- ja muotoiluakatemian valokuvauksen ja uuden median osastolta. Lisäksi hän on osallistunut Rijksakademie van Beeldende Kunsten residenssiin Amsterdamissa, ollut tohtorikoulutettavana TAhTO-tohtorikoulutusohjelmassa sekä tohtoriopiskelijana Taideyliopiston Kuvataideakatemian Tohtorikoulutusohjelmassa.

Opinnäyte on nähtävillä 10 päivää ennen tilaisuutta osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/24602