Kvinna och filosof – en vinnande eller försvinnande kombination?

*Filosoficafé 11.9 – Camilla Kronqvist*

*Inledare: *Filosof Camilla Kronqvist, Åbo

***Tema:* Kvinna och filosof – en vinnande eller försvinnande kombination?

*Synopsis*

Filosofin gör anspråk på att vara ett fördomsfritt utforskande av tänkandet själv. Men hur står det till med fördomsfriheten om majoriteten filosofer är och har varit män? Är filosofin idag ett område där såväl män som kvinnor ges möjlighet att tänka fritt? Nätbloggar som /beingawomaninphilosophy/ vittnar om sexism och andra former av diskriminering i den filosofiska världen. Är det här bara en historisk, och därmed förhoppningsvis övergående, tillfällighet? Eller vittnar det om mer djupgående problem i uppfattningen om vad filosofi är? Har den manliga dominansen lett till en snedvridning i vad som setts som centralt och relevant för den filosofiska undersökningen, så att de områden i mänskligt liv där kvinnor haft en mer dominerande ställning inte getts status av att vara tillräckligt filosofiska?

I sitt föredrag gör Camilla Kronqvist nedslag i filosofiska debatter som på olika sätt strävat till att göra kvinnors röst hörda. Hon frågar vilket inflytande de haft på situationen för kvinnliga filosofer vid Finlands universitet. Ibland högtflygande teoretiska resonemang kombineras med personliga erfarenheter av vad det innebär att verka som kvinnlig filosof på svenska i Finland.

*Plats:* Restaurang skolan (historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
*Tid: *Söndagen 11.9. kl. 17-19

*Camilla Kronqvist *är bosatt i Åbo och verksam som forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Mera information om hennes forskning kan ni få via denna länk.

*INTRÄDET FRITT OCH ALLA VÄLKOMNA!*