LIVE HERRING ’11 – (uus)mediataidetta keväällä 2011 Keski-Suomessa

Näyttelyitä, tapahtumia, työpajoja ja oheisohjelmaa

Live Herring ‘11 esittelee keväällä 2011 laadukasta mediataidetta
Keski-Suomessa. Tapahtuman pääosassa on kolme näyttelyä eri puolilla
Keski-Suomea. Lisäksi pyrkimyksenä on uusia esityspaikkoja ja -tapoja
valloittamalla madaltaa (uus)mediataiteen saavutettavuutta.
Pedagogisen toiminnan ytimessä ovat erityisesti nuoret ja nuoret
aikuiset.

Kolme museota – kolme näyttelyä

11.2. – 31.3. Epätosi maailma – Keuruun museo
Näyttely painottuu digitaalisesti toteutettuihin kuviin.

22.2. – 27.3. Teksti I Ääni I Teknologia I Informaatio – Jyväskylän
taidemuseon Holvin alagalleria
Näyttelyssä on neljä vaihtuvaa teemaa, jotka lähestyvät mediataidetta
eri näkökulmista.

8.4. – 5.6. Saa osallistua! – Saarijärven museo
Tomi Knuutilan kuratoimassa näyttelyssä on esillä suomalaista, nuorten
tekijöiden interaktiivista taidetta.

Näyttelypedagoginen toiminta – opastuksia ja tietoiskuja
Opastuksia ryhmille ja yksittäisille näyttelyvieraille.
Näyttelypedagogisessa toiminnassa tehdään yhteistyötä Jyväskylän
yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa.

Oheisohjelma – astu sisään ja ihmettele
Taiteilijavierailuja, performansseja ja työpajoja sekä näyttelyiden
yhteydessä että itsenäisinä tapahtumina maakunnassa. Pääosa
työpajoista toteutetaan ns. walk-in -työpajoina, jolloin osallistuja
voi kävellä työpajaan ilman ennakkoilmoittautumista ja taustatietoa.
Ohjelmassa on esimerkiksi 10.2. CologneOFF 2011 -videotaideklubi
Vakiopaineessa Jyväskylässä, 12.2. kotimaisen videotaiteen ja
elektronisen musiikin pioneerin Pink Twinsin esitys Ilokivessä
Jyväskylässä sekä 6.3. Pete Revonkorven ja Henri Lindströmin Maagi ja
Kiintomielet – teos (elävä ja soiva maalaus) Keuruun museossa.
Täydentyvä ohjelma löytyy osoitteesta http://www.liveherring11.net/aikataulu/

Uusia yleisöjä etsimässä
Tavoitteena on viedä mediataidetta suurten asutuskeskusten
ulkopuolelle, missä siihen ei ole aikaisemmin voinut törmätä. Kun
uudet yleisöt – vakiokasvoja unohtamatta – tutustuvat mediataiteen
moni-ilmeiseen kenttään, voi tuloksena olla mielenkiintoisia
yhteentörmäyksiä ja hyviä uusia taidemaailman tuttavuuksia.

Lisäinformaatiota: www.liveherring11.net

Tapahtuman järjestää Live Herring -työryhmä / Keski-Suomen taidetoimikunta
Yhteystiedot: info@liveherring.org