Lontoosta keskelle suomalaismetsää – Axel Antaksen luonto on konstruoitua estetiikkaa

Maaria Niemi 29.4.2015

Galleri Sinnessä on esillä Axel Antaksen (s.1976) uusin teos Long Player (2015), joka on kolmena projisointina esitetty kahdeksasta loopista koottu videoteos, installaatioksikin nimitetty, joskin sen tilallisuus jää hienoiseksi. Lisäksi näyttelyssä on muutamia valokuvia prosessista ja kontekstuaalinen ääniraita. Antas valmistui vuonna 2000 Lontoon Goldsmith collegesta ja on työskennellyt vuoteen 2013 asti pääasiassa Lontoossa. Tällä hetkellä hän asuu ja työskentelee Villa Snäcksundin kolmivuotisessa residenssissä Tammisaaressa.

Axel Antasta voi erehtyä pitämään romantikkona temaattisten kuva-aiheidensa vuoksi. Myös uusimmassa teoksessaan hän palaa luontoon, joka on ollut tavalla tai toisella Anstasin taiteen lähde myös aiemmissa töissä. Luontosuhde näkyi vieläkin konstruoidummin viime vuotisessa näyttelyssä galleria Heinossa. Maisemallisuus, sumun ja usvan tehokeinot sekä ihmisen luontosuhde ovat eräitä kulmakiviä taiteilijan työskentelyssä.

Caspar David Friedrichin voi huomata olevan Antasin työn taustalla.

Antas on päivittänyt Friedrichin elementtejä 2000-luvulle hyvin täsmällisellä, tarkkasilmäisellä ja havainnointiin pureutuvilla keinoilla. Vaikka maiseman käsitteellisyys on keinotekoista, kuva säilyy ensisijaisesti esteettis-visuaalisena. Antas kätkee kuviensa näennäiseen helppouteen fyysisyyden, maiseman konstruktiona ja erityisesti performatiivisuuden. Nykytaiteen käsitteistössä ja ensisijaisesti erona ehkäpä juuri friedrichiläiseen maisemaan on oivallus, että taiteilija muokkaa ja rakentaa itse maisemaansa. Viime vuonna nähty valokuvasarja Monuments for the Unseen (2014) oli oivallinen esimerkki tästä metodista. Luonnon kuvaaminen sisältää kysymyksen: mikä on dokumentaarista kuvausta, rakennettua todellisuutta, mikä valikoitua katsetta? Antas rakentaa maiseman aktiivisena subjektina.

Metsä ja puut toistuvat taiteilijan työskentelyssä. Formaalisen eheyden lisäksi Antasin tuotannossa on keskeistä emotionaalinen maiseman tulkinta. Liikkuvana kuvana Long Player korostaa kiertokulkua sekä itse kuvassa että rakennetussa muodossaan: suomalaiseen metsään kuljetaan ympyrämuodon kautta. Ilmastomme vuodenajan ja valon vaihtelut rinnastuvat samanaikaisissa kuvissa, joka etenee miellyttävässä tempossa. Life goes on in circles, voisi todeta lineaarisuutta kapinoiden.

Axel Antas muokkaa maisemaansa ja osallistuu siihen, miten nähdä maisema. Viime vuoden näyttelyssä kuvapari Shaped Views paljasti jo nimellään taiteilijan osallistuvan maiseman muovaamiseen. Voimakkaasti vastakkaisiin suuntiin taivutetut puut ovat lähtökohtaisesti epäluonnollisia. Antas jätti näkyville köydet, joiden avulla hän fyysisesti veti luonnonmaiseman haluamaansa muotoon. Köysiä taiteilija on käyttänyt aiemminkin sarjassa Geometry of Place (2010). Kuvassa köysistä muodostuu kaksiulotteisesti pintaan viiva ja monikollisesti viivasto. Antas yhdistää luonnonmaiseman ja rakennetun maiseman poeettista synteesiä, jossa ihminen on läsnä vain vaivihkaa. Hänelle maiseman katsomisen lähtökohta on aktiivinen, osallistuva, performatiivinen – passiivisuuden ja ikään kuin valmiina annetun luonnonmaiseman poimimisen sijasta.

Axel Antas maalaa videoteoksessaan varsin ylistävää esteettistä muotokuvaa suomalaisesta metsästä. Sen aikaansaama tunnelma, hitaasti etenevänä ja toisiinsa rinnasteisen pehmeästi liukuvina kuvina, aiheuttaa halun lähteä metsään. Puiden yksittäiset lähikuvat erottavat yhden yksikön moninaisuudesta, mutta rauhan atmosfääri jää minimalistisen metsänmuotokuvan päällimmäiseksi tunteeksi.

Axel Antas
Long Player
Galleria Sinne
3.5 asti