Lunch Bytes: Society: Commons 19.11.

Tervetuloa kolmanteen Lunch Bytes tapahtumaan Helsingissä!
Society: The Commons

Keskiviikkona 19.11.2014
Klo 18–20
SINNE

Lunch Bytes-tapahtumassa tarkastellaan käsitettä ”commons” (yhteisresurssit), joka on viime aikoina saanut huomiota internetkulttuuria ja yleisemmin kulttuurituotantoa käsitelleissä keskusteluissa. Alun alkujaan ”commons” tarkoitti yhteiskäytössä olevaa maata tai julkista aluetta, jonka jakamisesta, hallinnoimisesta ja ylläpidosta yhteisö huolehti. Tämän päivän taidemaailmassa ”commonsit” usein viittaavat tiloihin ja käytäntöihin, jotka pyrkivät vastustamaan kaupallistumista ja rakentamaan toimintansa pääomavetoisten taidemarkkinoiden ulkopuolelle, tai ne viittaavat taideorganisaatioiden tai -ryhmien tiloihin, joita uhkaa keskiluokkaistuminen. Tapahtumassa taide nähdään yhteisenä hyvänä, jonka tulisi pikemminkin olla kaikkien saatavilla kuin alisteista markkinavoimien tuomille rajoituksille.

Jos tarkastellaan verkkokulttuuria ja sen historiaa, on nähtävissä merkittävä muutos suhtautumisessa verkkoympäristöihin julkisina tiloina. 1990-luvun ihannoima kyberavaruus, jossa tietoa ja resursseja voitiin jakaa vapaasti, on väistynyt tietoisuuden tieltä, että internetistä on tullut kaupallistunut ja suljettu tila. Creative Commons -liikkeen on suurelta osin nielaissut internet 2.0, jonka palvelut ovat kaikkien saatavilla, mutta jota vain harvat käyttävät hyväkseen. Ilmaisohjelmat, avoin tieto ja peer-to-peer-vertaisverkot ovat esimerkkejä julkisista verkkoresursseista ja aloitteista, jotka mahdollistavat tiedonvaihdon kaupallisten verkkoalustojen ulkopuolella (tai niiden rinnalla).

Pontimenaan tämäntyyppinen kehitys Lunch Bytes -tapahtuma asettaa joukon selvittelyä vaativia ja kriittisiä kysymyksiä, kuten: Mitä seurauksia on sillä tosiasialla, että kulttuurituotannon paikat, sekä on- että offline, ovat yhä useammin yksityisomisteisia ja siten myötäilevät yritysten etuja ja valtiollisia viranomaisia? Millaista yhteisöllisyyttä merkitsevät jaetut tilat ja verkkoympäristöt, Wikipediasta, peer-to-peer-vertaisverkoista e-fluxin Time/Bank-projektiin, joita käyttäjät voivat itse avustaa ja ylläpitää? Kuinka syntyvät vaihtoehtoiset tilat ja yhteisölliset mallit Helsingin kaltaisessa kaupungissa, kun puhutaan taidetuotannosta, -näyttelyistä ja -keskusteluista?

Näiden kysymysten pohjalta keskustellaan vaihtoehtoisista menettelytavoista, joilla voidaan kollektiivisesti hallita taidetuotannon resursseja, kuten on- ja offline-sivustoista, näyttelytiloista, tuotantotyökaluista sekä tiedonvaihto- ja tiedontuotantoverkoista. Keskustelussa kysytään, mitkä ovat seuraukset, kun ”commonseihin” nivoutuvat käsitteet törmäävät tuotannon todellisuuteen. Lisäksi tarkastellaan kriittisesti ”commonsien” arvoa, suhteutettuna monien jakamiin turvattomuuden kokemuksiin, kun taiteen julkista rahoitusta ollaan heikentämässä, ja yritysstrategiat näyttävät hallitsevan sekä taiteessa että olemassa olevassa internetympäristössä.

Kutsutut asiantuntijat ja taiteilijat:
Matteo Pasquinelli, filosofi, Lontoo
Julieta Aranda, taiteilija, e-fluxin ja Time/Bankin perustajia, Berliini
Oliver Kochta-Kalleinen, taiteilija, Helsinki
Jaakko Pallasvuo, taiteilija, Helsinki

Moderaattori:
Melanie Bühler, kuraattori, Lunch Bytes, Amsterdam
Tämä Lunch Bytes -tapahtuma on kuratoitu yhteistyössä Pixelachen kanssa.