LUST aloittaa näyttämötaiteellisen täydennyskoulutusprojektin Den autonoma skådespelaren – Autonominen näyttelijä

Den autonoma skådespelaren (DAS) on taiteellinen täydennyskoulutusprojekti, jonka tavoitteena on luoda merkityksellistä ja taiteellisesti haastavaa ruotsinkielistä teatteritaidetta. Projekti tutkii teoriassa ja käytännössä, normikriittisellä lähestymistavalla, mitä taiteellinen autonomia on näyttelijälle tänä päivänä.

Projekti koostuu työpajoista, avoimista luennoista ja mentoroinnista. Tarkoituksena on tarjota näyttelijöille työvälineitä osaamisen laajentamiseksi sekä yksilöllisessä että kollektiivisessa työskentelyssä. Lähtökohtana on osallistujien oma toiminta ja halu kehittyä itsenäisinä näyttämötaiteilijoina sekä eurooppalaisen nykyteatterin eri metodeihin tutustuminen. Neljän ensimmäisen kurssin vetäjinä toimivat teoreetikot ja taiteilijat Haiko Pfost (Wien), Knut Ove Arntzen (Bergen), Jørgen Knudsen (Bergen), Sebastian Bark ja Ilia Papatheodorou (Berliini).

Helmikuussa 2015 Svenska Kulturfonden myönsi LUSTille apurahan kolmivuotisen strategisen projektin toteuttamiseen. Projekti jakautuu kolmeen toimintakauteen, joista ensimmäinen alkaa syksyllä 2015. Toimintakausi päättyy Hangon teatteritreffeillä kesällä 2016 nähtäviin demoesityksiin. Projektikokonaisuus loppuu keväällä 2018.

Projektikokonaisuus on LUSTin johtama ja toteuttama. Taiteellisena nevonantaja toimii Rickard Borgström, Stavangerin Tou Scenenin taiteellinen johtaja. LUST r.f. on aatteellinen yhdistys, joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä.

Projekti lanseerataan 5. kesäkuuta klo 12–14 Hangon teatteritreffeillä. Tapahtuman ja seminaarin yhteydessä julkaistaan ensimmäisen toimintakauden ohjelma ja kurssivetäjät LUSTin kotisivuilla www.lust.fi.