Mediataiteen selvitys ja saapasjalkakissa kulttuuri 21.4.2009 Kari Yli-Annala

Elämme mielikuviin ja supliikkiin perustuvassa saapasjalkakissayhteiskunnassa. Ajatus on peräisin kirjallisuudentutkija-ystävältäni. Perusideana on, että totuudellisuuteen pyrkimisen sijaan tärkeämpää on esittää osatotuuksia, jotka vievät asioita toivottuun suuntaan. Näin on myös taidemaailmassa. Virkamiehet varoittavat taiteilijoita tulossa olevista kovista ajoista, odotettavissa olevista kulttuurimäärärahojen supistuksista ja tukien keskittymisestä yhä harvemmille. He rohkaisevat taiteilijalähtöisiin toimintamalleihin. Mutta vaikea on joskus virkamiehenkin ymmärtää taiteilijalähtöisten hankkeiden dynamiikkaa.

Olen mukana yhdessä tällaisessa taiteilijalähtöisessä hankkeessa. Perustimme liikkuvan kuvan taiteilijoiden levitysosuuskunta FixCin muutama vuosi sitten. Viimeaikaisin projektimme on kaikille ammattitaiteilijoille avoin verkkotyökalu FixC OPEN, johon tekijät voivat itse ladata näytteitä teoksiaan ja uutisia toiminnastaan.
Opetusministeriö on tukenut rahallisesti hankettamme. Valitettavasti OPM.n hiljattain julkaistuun selvitykseen mediataiteen tilanteesta päätyi kuitenkin hankkeestamme lähes pelkästään harhaanjohtavaa tietoa, vaikka selvityksen tehnyt Asko Mäkelä olikin kutsunut sitä varten kuultavaksi myös FixC OPENin visioineen ja kehittäneen Juha van Ingenin.

Selvityksen tendenssi on valmistaa maaperää keskusjohtoiselle toiminnalle, jonka katsotaan keskittävän voimavarat aiempaa paremmin. Tämä alkoi jo 1990-luvulla puheilla mediataiteen keskuksesta; uudessa selvityksessä päämääränä tuntuu olevan rahoituksen keskittäminen vain muutamalle toimijalle. Epämääräisyys yksityiskohdissa johtunee osaltaan tästä pyrkimyksestä mikä hämmentää näennäiseen objektiivisuuteen tähtäävää kokonaiskuvaa. Sellaisena se on toki luonteva jatko v. 2002 julkaistulle Tapio Mäkelän ja Minna Tarkan tekemälle selvitykselle mediataiteen toimijista Suomessa.

Mäkelän raportti kirvoittaa useita kysymyksiä, joista tässä mainitsen ainoastaan FixCin toimintaan liittyviä asioita. Toisin kuin jotkut selvitystä lukeneet tahot ovat luulleet, FixC OPENin käyttäjistä ei esimerkiksi tule jäseniämme ja sen perustoiminnat tulevat pysymään ilmaisina. FixC OPENin käyttö ja siitä koituva hyöty perustuu ainoastaan taiteilijoiden omaan aktiivisuuteen. Sillä promotoimme demokraattista levitystä joka mahdollistaa teosten esilläolon ja niistä tiedottamisen muutenkin kuin seuraten vain viimeaikaisimpia villityksiä. Olemme siis yksittäisten teosten ja taiteilijoiden asialla. Avoimen lähdekoodin verkkotyökaluna FixC OPEN edustaakin juuri sitä verkon mahdollistamaa uutta tekemiskulttuuria, jota Mäkelän raportin loppupuolella nostetaan eräiden muiden toimijoiden vahvuutena esiin. Selvitystä lukiessa tulee monta kertaa mieleen, että saapasjalkakissat voivat toki sanoa mitä haluavat mutta väärinymmärretyt ja -painotetut asiat on myös hyvä oikaista.

LÄHTEET
Asko Mäkelä: Mediataiteen mahdollisuudet. Selvitys mediataiteesta. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:13 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr13.pdf?lang=sv
FixC OPEN: http://open.fixc.fi/

Kommentit ja vastaukset ositteeseen irmeli@mustekala.info