Meri hädässä – Muovijäteprojekti TR1 Taidehallissa Tampereella 11.5.-4.8.2013

Maailmassa tuotetaan 8 000 kg muovitavaraa joka sekunti. Muovi on halpaa, helppo valmistaa ja sille voi antaa loputtomasti erilaisia ominaisuuksia. Mutta mitä muoville tapahtuu, kun se tulee elinkaarensa päähän?

Muoviesineiden globaalin massatuotannon myötä valtameret ovat vähitellen muuttumassa muovilla kyllästetyksi liemeksi. Joka vuosi valtameriin päätyy 6,4 miljoonaa tonnia jätettä, josta 80 prosenttia on peräisin maa-alueilta. Valtaosa tästä jätteestä vajoaa pohjaan, 15 prosenttia kelluu veden pinnalla ja 15 prosenttia kerääntyy jossain vaiheessa rannoille. Tavallinen muovi ei ole biohajoavaa, vaan sen kappaleet pilkkoutuvat yhä pienemmiksi osiksi ja päätyvät vesistöjen kautta ravintoketjuun. Niinpä jäte on lopulta lautasillamme ja vaikuttaa vakavasti terveyteemme.

TR1 Taidehallissa 11. toukokuuta avautuva näyttely Meri hädässä – Muovijäteprojekti käsittää installaatioita, muoviesineistöä, animaatioita ja runsaasti erilaista informaatiomateriaalia. Näyttely tarjoaa meille jokaiselle ratkaisumalleja; osoittaa keinoja muovin käytön vähentämiseksi, sen uudelleen käyttämiseksi, kierrättämiseksi ja biomuovien suosimiseksi. Näyttelyn tarkoitus on rohkaista ihmisiä toimimaan, ei herättää toivottomuuden tunteita.

Näyttelyn tärkein, ekokatastrofia symboloiva teos on jättimäinen valtamerien muovijätteestä koottu installaatio. Se havainnollistaa konkreettisesti arkisten muovituotteiden alkuperän ja elinkaaren, tarkoituksenmukaisuuden ja järjettömyyden.

Tärkeä osa näyttelyä on monipuolinen pedagoginen ohjelma, jonka tavoitteena on johdatella katsojaa ottamaan aktiivisesti kantaa muovimateriaaliin. Näyttelyyn liittyy työpajoja, tapahtumia, facebook-sivusto www.facebook.com/PlasticGarbageProject sekä verkkosivusto www.PlasticGarbageProject.org.

Meri hädässä – Muovijäteprojekti on kansainvälinen projekti, joka on toteutettu yhteistyössä zürichiläisen designmuseon Museum für Gestaltung Zürichin kanssa. Euroopassa kiertävä ja joka maassa omanlaisensa toteutuksen saava näyttely on toteutettu Drosos-säätiön tuella. Suomalaiset yhteistyökumppanit tuovat näyttelyyn paikallista näkökulmaa.

Lisätietoja:
Virpi Nikkari, puh. 040 800 4389, virpi.nikkari(at)tampere.fi
Outi Penninkangas, puh. 050 341 3262, outi.penninkangas(at)tampere.fi
Tiedotuskuvat: www.tr1.tampere.fi (Media)
Järjestäjä: TR1 Taidehalli, Museum für Gestaltung Zürich

Meri hädässä – Muovijäteprojekti
Out to Sea? The Plastic Garbage Project
11.5.-4.8.2013 TR1 Taidehalli, Tampere