Miehen työ sukupuolisen tasa-arvon hyväksi 2010

Kuka teki Miehen työn?

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkitsee vuosittain ihmisiä tai tahoja, jotka ovat työllään tai muilla ansioillaan edistäneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistäneet miesten ja poikien emansipaatiota tai purkanut kapeita sukupuolirooleja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset. Miehen työ 2010 –palkinto jaetaan erityisteemasta, joka on kulttuuri ja taiteet. Ehdota, kuka palkinnon on ansainnut.
Miehen työ voi olla esimerkiksi kirja, näyttely, näytelmä, sarjakuva, elokuva, biisi, bändi, orkesteri, organisaatio, hanke, teko tai pidempiaikainen työ, joka on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa.
Ehdotukset Miehen työ -palkinnon saajasta vuodelle 2010 perusteluineen pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen arto.jokinen(at)stm.fi tai postitse osoitteeseen Arto Jokinen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, PL 33, 00023 Valtioneuvosto sunnuntaihin 28.2.2010 mennessä. Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon. Tunnustuspalkinnon saajan valitsee tasa-arvoasiain neuvottelukunta Miesjaoston ehdotuksen perusteella. Palkinto on taide-esine.

Parhain terveisin
Arto Jokinen
Miesjaoston sihteeri
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
arto.jokinen(at)stm.fi
arto.jokinen(at)uta.fi
050 346 9534

Tasa-arvopalkinto jaettu 11 kertaa
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on vuodesta 1998 jakanut Miehen työ -palkintoa yhteensä yksitoista kertaa. Aiempina vuosina Miehen työ -palkinnolla on palkittu miesten ja järjestöjen tekemää tasa-arvotyötä:
2009 Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteisestä tekemisestä, edistämisestä ja opetuksesta ¬¬ – Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki.
2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö – Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto.
2007 Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-arvotyö – Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, Oulun seudun Setlementti, Oulu.
2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa – Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani.
2005 Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi – Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväskylän yliopisto.
2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin – Reko Lundán, kirjailija.
2003 Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostaminen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella – Jussi Nissinen, SETA:n pääsihteeri.
2002 Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistäminen – Arto Jokinen, miestutkija
2001 Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän miehen mallin vahvistaminen – Ilkka ja Ville Turkka, Jääsydämet-joukkueen valmentajat.
2000 Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan tukeminen – Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Keinänen sekä CCC Software Professionals Oy.
1998 Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai teko – viisi eri palkittua: Lyömätön linja ry, Jussi-projekti