Mustekalan Tulevaisuuden taide -keskustelutilaisuus Kuvassa 25.2. klo 13-17

Tulevaisuuden taide -keskustelutilaisuus
pe 25.2.2011 klo 13-17 Kuvataideakatemian auditoriossa, Kaikukatu 4.

Millaista on taide tulevaisuudessa, mitkä ovat sen olemassaoloa
määrittävät reunaehdot? Miten taiteen tekeminen ja kokeminen muuttuu
esimerkiksi uusien taidemuotojen ja sosiaalisen median myötä? Onko
taiteella yhteiskunnallista vaikuttavuutta tulevaisuudessa ja millaista? Verkkolehti
Mustekalan yhteistyössä Kuvataideakatemian kanssa järjestämä keskustelutilaisuus liittyy
teemaltaan Mustekalan seuraavan numeroon, jossa eri taidealojen opiskelijat ja tutkijat
pohtivat näitä kysymyksiä.

Tilaisuuden aluksi on eri taidealojen edustajien puheenvuoroja, joiden jälkeen sana on
vapaa vilkkaalle keskustelulle. Taidemaalari ja Kuvataideakatemian
maalauksen professori Silja Rantanen puhuu mielikuvituksen puolesta.
Hänen mukaansa “tulevaisuusvisioista saa vaikutelman, että kuvittelu
on tämän hetken etuoikeus ja lakkaa kun visiot toteutuvat.” Aalto-yliopiston kuvataiteen
maisteriopiskelija Riina Hänninen puolestaan pohtii yhteiskuntakriittisen taiteilijan toimintaedellytyksiä nyky-Suomessa. Oman vaihtoehtoisen visionsa esittää myös
esitystaiteilija ja Esitys-lehden päätoimittaja Pilvi Porkola. Keskustelua johtaa
filosofi ja taidehistorioitsija Marko Gylén, joka omassa alustuksessaan koskettelee taiteen roolia yhteiskunnassa.

Ohjelma:

klo 13.00 Tilaisuuden avaus
n. 13.05 Silja Rantanen: “Tulevaisuuden mielikuvitus”
13.30 Pilvi Porkola: “Uskosta, toivosta ja taiteen mahdollisuuksista”
14.00 Riina Hänninen: “Epäsopiva taiteilijaksi”
14.30 keskustelua

15.00 tauko

15.15 Marko Gylén: “Onko taide sijoitus tulevaisuuteen?”
n. 15.40-17 keskustelua

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

www.mustekala.info

Taide seuraa Mustekalaa!