NAISTUTKIMUS-KVINNOFORSKNING – LEHTI ETSII TOIMITUSSIHTEERIÄ VUOSIKSI 2014 JA 2015

Naistutkimus – Kvinnoforskning on kaksikielinen tieteellinen
aikakausilehti, joka julkaisee enimmäkseen Suomessa tehtyä
sukupuolentutkimuksellista tutkimusta. Lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa ja sitä kustantaa Suomen Naistutkimuksen Seura ry. (SUNS).
Vuodet 2014–2015 naistutkimuslehden toimitus sijaitsee Helsingissä ja
tuleva Helsingin toimitus etsii nyt tiimiinsä osa-aikaista,
innostunutta ja oppimishaluista TOIMITUSSIHTEERIÄ.

Tässä on mainio tilaisuus syventää kokemustaan akateemisesta
julkaisutyöstä ja tieteellisestä kirjoittamisesta sekä tutustua
suomalaisiin alan tutkijoihin. Lehti uudistaa nimensä ja visuaalisen
ilmeensä vuoden 2014 alussa jatToimitussihteeri pääsee seuraamaan
uudistusta aitiopaikalta ja osallistumaan sen toteuttamiseen.

TEHTÄVÄT: Toimitussihteerin tehtäviin kuuluvat erityisesti
yhteydenpito kirjoittajiin ja arvioitsijoihin, toimituksen
aikataulutus, lehden taitto ja oikoluku, yhteydet painoon sekä
verkkosivujen päivitys ja muu tiedottaminen.

VAATIMUKSET: Toimitussihteeriltä vaaditaan akateemista taustaa,
ymmärrystä tieteellisestä julkaisemisesta, vankkaa suomen kielen tajua
ja kieliopin hallintaa, oma-aloitteellisuutta ja huolellisuutta.
Aikaisempi kokemus julkaisutoiminnasta, taittokokemus ja ruotsin
kielen hallinta lasketaan eduksi. Koska työ on osa-aikaista ja vaatii
säännöllistä yhteydenpitoa kirjoittajiin, sopii työhenkilölle, jolla
on jo jokin sidos yliopistoon esimerkiksi tutkijana tai
jatko-opiskelijana.

TYÖN ALOITUS JA KESTO: Työ alkaa varsinaisesti tammikuussa 2014, mutta
tämän vuoden puolella on joitakin valmistelevia tehtäviä.
Toimitussihteerin pitää varautua 20 syyskuuta käymään päätoimittajien
kanssa Tampereella tutustumassa tuleviin tehtäviin sekä osallistumaan
syksyn aikana toimituksen kokouksiin. Työhön tulee voida sitoutua vuoden
2015 loppuun saakka.

SIJAINTI: Toimitus tapaa säännöllisesti Helsingissä. Sijainti
pääkaupunkiseudulla ei ole pakollinen työn suorittamisen kannalta,
mutta helpottaa yhteistyötä. Lehti ei maksa matkoja Helsingissä
tapahtuviin
kokouksiin.

PALKKA: Toimitussihteerille maksetaan palkkaa 2000 euroa/lehti.

HAKEMINEN: Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään CV ja lyhyt
hakemus SUNS:n sihteerille maanantaihin 12.8. klo 16 mennessä
(anna.elomaki(a)helsinki.fi). Lehden tulevat päätoimittajat
haastattelevat kärkihakijat elokuun lopussa.

Lisätietoja SUNS ry:n sihteeriltä Anna Elomäeltä
anna.elomaki(a)helsinki.fi
050-3199432

Ilmoitusta saa levittää!


Anna Elomäki
Sihteeri
Suomen Naistutkimuksen Seura
Sukupuolentutkimus
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin yliopisto

Email: anna.elomaki@helsinki.fi
Puh: +358 50 3199432
Web: www.nt-suns.org

_________________
Sukupuolentutkimuksen ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista [ST]

Listalle tarkoitettu viesti lähetetään osoitteeseen st-lista at uta.fi. Lista on moderoitu.
Lisätietoa tiedotuslistasta, ml. ohjeet listalle liittymiseen ja listalta eroamiseen: http://www.minna.fi/web/guest/st-listan_ohjeet

TTämä on Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen
tiedotuskanava opiskelijoille ja tuntiopettajille. Listalle voi liitty ä lähettämällä subscribe kristiina-lista osoitteeseen
majordomo@helsinki.fi. Listalta eroaminen tapahtuu lähettämällä viestin