Nuorten taiteilijoiden ARS Kärsämäki järjestetään ensi kesänä kuudetta kertaa

Taideyhdistys Elsuupa ry
Keskuskatu 25, 86710 Kärsämäki

Jussi Koitela ARS Kärsämäen kuraattoriksi

Ensi kesänä kuudetta kertaa nuorten taiteilijoiden kesänäyttelynä
järjestettävän ARS Kärsämäen kuraattoriksi on valittu Jussi Koitela.
Koitela on tamperelainen kuvataiteilija ja kuraattori. Hän oli
taiteilijana mukana vuoden 2009 ARS Kärsämäki-näyttelyssä. Koitela on
valmistunut kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen
koulutusohjelmasta. Koitelalta itseltään on tulossa yksityisnäyttelyt
Korjaamon Galleriaan Helsinkiin ja Työväenmuseo Werstaalle Tampereelle.
Omien taiteellisten projektien lisäksi Koitela on kuratoinut ja tuottanut
MediaPyhät -tapahtumia Galleria Rajatilalle yhdessä kuvataiteilija Kaisa
Luukkosen kanssa sekä työskennellyt Valokuvakeskus Nykyajassa Tampereella
tuottaen mm. Backlight 2011 valokuvatapahtumaa.

Vuoden 2011 ARS Kärsämäki -näyttelyn kuratointiprosessi

Koitelan tavoitteena on blogin kautta tehdä kuratoinnista avoin ja
läpinäkyvä prosessi. Blogin tarkoitus on esitellä taiteilijoita ja
projekteja, joiden Koitela uskoo sopivan näyttelyyn. Taiteilijoita ei siis
ole valittu mukaan näyttelyyn vielä siinä vaiheessa kun heidät blogissa
mainitaan, vaan valinnat muokkautuvat blogissa käydyn keskustelun myötä.
Koitela toivoo keskustelun nostavan esille myös hänelle itselleen
tuntemattomia suomalaisia nuoria taiteilijoita, joiden teokset ja
työskentely voisivat sopia näyttelyn tematiikkaan.

Blogin kautta tapahtuvan kuratoinnin toivotaan avaavan taidealan
sulkeutuneisuutta ja epäkommunikoivaa luonnetta, josta esimerkkinä on
kuratointikäytäntö. Taiteilija ja yleisö eivät yleensä saa kuulla
perusteluja sille, miksi kukin taiteilija on valittu johonkin projektiin.
Monesti jää epäselväksi myös se, oliko ehdolla muitakin taiteilijoita.
Työprosessien avaamattomuus mahdollistaa sen, että näyttelyitä tehdään
vain tuottajien ja kokoajien näkökulmasta ja näyttelyyn osallistuvien
taiteilijoiden ja yleisön näkökulmat jäävät huomioimatta. Koitelan
mielestä kuratointi- ja valintaprosesseja avaamalla saataisiin aikaiseksi
parempia ja kiinnostavampia ympäristöjä esittää nykytaidetta.

Kokeellinen elämä

Työprosessien läpinäkyvyys ja avoimuus mahdollistaisi sen, että näyttelyn
kaikki osapuolet kuraattorista, taiteilijasta ja näyttelyn yleisöstä
lähtien olisivat tuottamassa näyttelylle ja siinä nähtäville teoksille
merkityksiä projektin alusta lähtien. Lähtökohtaisesti näyttelyn otsikko
on Giogio Agambenin tekstistä ”Kynnys” lainattu käsitepari ”Kokeellinen
elämä”, mutta näyttelyn otsikkokin on altis muutoksille blogikeskustelun
myötä. Blogin toivotaan herättävän keskustelua yleensäkin nykytaiteesta ja
sen kommentointiin ja samalla kuratointiin toivotaan osallistuvan paljon
ihmisiä, jotta prosessi muodostuisi aidosti eläväksi ja keskustelevaksi
prosessiksi.

Blogi on nähtävillä osoitteessa: arskarsamaki2011.wordpress.com

Lisätietoja myös Facebookista sekä osoitteesta: www.karsamaenkesa.fi