Opetusministeriön kulttuurilehti avustukset 2009

Opetusinisteriö tukee verkkolehti mustekala.infoa 2000 suuruisella avustuksella toimikaudella 2009-2010.

Katso koko avustussumman jakautuminen sivulta

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/kulttuurilehdet/myoennetyt/liitteet/kulttuurilehtituki2009.pdf