Opetusministerön Tieto käyttöön hanke avautuu

Tiedotustilaisuus Tieto käyttöön -rahoitushausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi vähintään miljoona euroa
tutkimusjärjestelmää koskevaan selvitys- ja kehittämistoimintaan, erityisesti avoimen
tieteen ja tutkimuksen edistämiseen sekä avoimuuden hyödyntämiseen innovaatiotoiminnassa
(Tieto käyttöön).

Rahoitettavien hankkeiden lähtökohtana tulee olla tiedon hyödynnettävyyden ja
saavutettavuuden parantaminen sekä avatun tiedon vaikuttavuuden lisääminen innovaatioiden
näkökulmasta. Tavoitteena on, että panostuksista digitaalisten tietovarantojen avaamiseen,
tietosisältöjen digitointiin ja tämän kaltaisiin toimiin saadaan mahdollisimman paljon
yhteiskunnallista hyötyä ja samalla luodaan mekanismeja, joilla hyödyntämistä tehostetaan
jatkossa.

Avustukset liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Avoin tiede ja tutkimus
-hankkeen (ATT) työhön. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avoimuuden keinoin
edistää tiedettä ja lisätä sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ehdotuksissa tulee
huomioida ATT-hankkeen laatiman tiekartan sisältö ja tiekartan toteuttamisessa vaadittavat
toimenpiteet ja teemat. Kehitystyössä tulee sitoutua avoimuuteen (esimerkiksi avointen
rajapintojen ja avointen lisenssien käyttö) sekä toimia yhteistyöhakuisesti. Hakuaika
päättyy 30.1.2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tiedotustilaisuuden Tieto käyttöön
-rahoitushausta 8.1.2015 Kansalliskirjaston auditoriossa (Yliopistonkatu 1, Helsinki) klo
10-12. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä tarkemmin rahoitushausta ja sen taustalla
olevasta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisestä.Ilmoittautuminen
tiedotustilaisuuteen 28.12.2014 klo 24.00 mennessä.

Lisätietoja hausta ja hakuohjeet
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/ohjaus_ja_rahoitus/valtionavustukset/tietokayttoon.html

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta suomeksi
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Avoimen_tieteen_ja_tutkimuksen_tiekartta_2014_2017
.html

Avoin tiede ja tutkimus –hanke