Paletten är 2012 års bästa svenska kulturtidskrift

Som ni kanske vet utsåg Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter Paletten till 2012 års bästa svenska kulturtidskrift!

I motiveringen skriver juryn att Paletten tilldelas utmärkelsen Årets kulturtidskrift 2012 för att man med sitt nya redaktörskap visat hur kunskap, visioner och engagemang kan gjuta nytt liv i gamla institutioner. 70-åriga Paletten är allt annat än nostalgisk och tillbakalutad, utan stadigt förankrad i konstens nutid och mer vital än någonsin. Tonfallet är prövande och öppet, och frågeställningarna fördjupas med varje nytt nummer. Den grafiska formgivningen har i designbyrån Ritators händer fått en konstnärlig finish som utmanar konventioner och retar aptiten. Paletten är en tidskrift i rörelse, som banar sin väg både konsekvent och övertygande.

Dessa uppmuntrande ord har fått oss att höja ribban och våga ännu mer. Vi hoppas att ni tycker det är lika viktigt som vi!

Under de kommande veckorna kommer äntligen det nya # 290 i er brevlåda!

Vi fortsätter vi att tvinna vidare på flera olika spår om konstens politiska och historiska sammanhang. Vi intresserar oss för såväl hopplösa som hoppingivande berättelser, om en konst som inte behöver befrias av analytiker, en konst som går mot repressiva stater, patriarkatet och kommersiella intressen.

Henrik Andersson tar oss med på en färd genom de senaste årens kulturpolitiska landskap genom att titta lite närmare på statens och den näringslivets farliga förbindelser. Det är lätt att peka på konstens svagheter, den riktigt svåra konsten är att visa på dess styrka. Johanna Gustavsson och Lisa Nyberg ger oss en inblick i deras radikala pedagogikfilosofi som de utvecklat som en del av deras konstnärskap. Markus Degerman bidrar med en elegant attack på konstvärldens reifierande diskurser och paketeringsiver och kommer med ett konkret motståndsförslag: en ”svag utställningsestetik”. Rebecka Thor har läst Judith Butlers nya bok och diskuterar henens teorier om en judisk etik och kritik av sionismen. Irmelin Joelsson behandlar den berömda aktivisten Abdoumaliq Simones visioner om en annan stad, ett annat liv, som redan existerar i hennes ”motberättelser”.
 Vi tittar också lite närmare på de senare årens psykoanalytiska diskurser. Med avstamp i mimesisbegreppen utvecklar Dariush Moaven Doust några psykoanalytiska betraktelser över samtida konstnärliga strategiers försök att kritisera den kognitiva kapitalismens framfart. Fabrice Bourlez tar vid med en kritisk text om vår tids storytellingskultur med utgångspunkt i superhjältekomplexet: Oidipus, Batman och divanen i Hollywood. Sinziana Ravini har skrivit om Pussy Riot där hon drar kopplingar mellan deras kamp och psykoanalysens uppfinnare – ”hysterikan”.

Fredrik Svensk fortsätter sin följetong Kein Mensch för att denna gång tränga lite djupare in i animismens, omänsklighetens och nymaterialismens paradoxer medan Sven-Olov Wallenstein som vanligt gör ett nedslag i estetikens nyckeltexter. Denna gång om Rousseaus samhällsfördrag, hans pedagogik, hans naturfascination och rädsla för det ”farliga supplementet som lurar naturen” – onanin.

Ni är hjärtligt välkomna till våra releaser, 13 februari, på Bar Kino i Göteborg, och 15 februari på Moderna museet i Stockholm.

Vi kör 18.00-20.00 båda dagarna med specialerbjudanden och drinks.

Nästa nummer blir ett tjockt dubbelnummer 291-292, och kommer i slutet av Maj! och kommer arbetas ihop med vårt nya redaktionsråd som består av Henrik Andersson, Johannes Björk, Kajsa Dahlberg, Anna Van der Vliet, Sven-Olov Wallenstein.

Häng med!

Sinziana Ravini och Fredrik Svensk
Redaktörer

Prenumerera på Paletten, fyra nummer hem till brevlådan för bara 295 kr för privatpersoner inom Sverige. Teckna din prenumeration på vår hemsida, www.paletten.net.