Paletten uusi kritiikkinumero ja kritiikki-ilta Malmössa

RELEASE
Dag: Fredagen den 12 juni
Tid: 19.00
Plats: Galleri KRETS – www.krets.info
Adress: Kristianstadsgatan 16, Malmö

Möt tre röster ur kritiknumret:
DN-kritikern Dan Jönsson, som anser konsten vara större än konstvärlden, samtalar bland

annat om globaliseringens påverkan på konstkritiken.

Sydsvenska Dagbladets kritiker Måns Holst-Ekström talar med viss hjälp av Oscar Wilde,

om kritikern som konstnär och betydelsen av att göra ingenting.

Expressen-kritikern och konstnären Magdalena Dziurlikowska, som intresserar sig

för individens besatthet av småsaker och människors vilja att göra sina röster hörda,

visar filmen Attention Whore.

Dessutom spelar Kristian Nihlén skivor och vi bjuder på kakor. Missa inte heller Palettens

osannolika prenumerationserbjudande som endast gäller där och då.

Varmt välkomna!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NYA NUMRET
Med svenska och internationella röster greppar vi över stora områden som offentlig konst, formgivning, global konst, arkitektur och det sofistikerade dubbelspelet mellan konstnär och kritiker. Village Voice legendariska kritiker Kim Levin gestaltar sitt omfattande arkiv som en konstinstallation och svenska konstnären Magdalena Dziurlikowska iscensätter sig själv i sitt kritikeruppdrag.

När kritikerkåren kritiseras tas ofta stora gräsklipparen fram och allt klipps av. Men precis som inom konstnärskåren eller vilken profession som helst är det oerhörda variationer. Mycket är briljant, annat håller kanske en mer ojämn nivå. Det framstår som fördomsfullt att ropa på kris. I Paletten diskuterar Peter Cornell och Martha Schwendener kritikens ställning som litterär genre medan Nils Forsberg för fram konskritikens betydelse i en ekonomisk långkonjunktur.

Det sägs att curatorerna – utställningsmakarna – stakar ut kursen och att kritikerna dansar efter deras pipa. Ändå är det de konstkritiska texterna i dagspressen som forskarna utgår från när de skriver konsthistoria. Curatorernas utställningskataloger väger lätt eftersom de är i symbios med konstnärerna. Det är också bara kritikern som frågar sig varför ett konstverk ställs ut just nu.

Paletten hoppas på stimulerande läsning!

Sophie Allgårdh, chefredaktör

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prenumerera på Paletten! Som prenumerant gör du en viktig insats för bredden inom svensk press. Du bidrar till fortlevnaden av Sveriges äldsta konsttidskrift, med obruten utgivning sedan 1940. Klicka här www.paletten.net/prenumeration.html

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Besök Palettens webshop, ta en titt i arkivet, köp äldre nummer eller upptäck några av de konstprojekt som gjorts för och med Paletten. Allt finns på hemsidan www.paletten.net

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PALETTEN
Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg
Tel: 031-743 99 15, Fax: 031-743 99 16
info@paletten.net
www.paletten.net