Poliittis-poeettinen oikeus ja mediataiteen tuki 4.11.2008 Kari Yli-Annala

Sisältötuotannon käsite on onnistunut hämärtämään tekijyyden ja taiteilijuuden
käsitteen siinä määrin että nykyään tunnutaan elävän jossain kvartaalitalous-,
joutuubi- ja virtuaalimaailmassa, jossa jokaisesta Iikasta ja Eevasta näyttää
tulleen liikkuvan kuvan ´sisältöjen´ ammattilainen. Tekijyyden arvo ja taito
hämärtyy ja tilanteesta eivät hyödy muut kuin nopeisiin voittoihin toimintansa
perustavat liikemaailman lobbarit.

Herää kysymys kiinnostavatkohan mediataiteen tuet ja taiteilijoiden asema
poliitikkoja lainkaan? Suomalaisen mediataiteen voittokulku maailmalla ei ole
tullut tyhjästä. Se ei johdu arktisen hysteerisestä tekemisestä vaan
oivallisesta tukijärjestelmästä: ei lumisista hangista ja vaikeista
olosuhteista vaan lämmitetyistä taloista.

The Story so far: Elinkeinoelämän keskusliitto ajoi viime syksynä
tekijänoikeuksien siirtämistä Opetusministeriöstä uuteen työvoima- ja
elinkeinoministeriöön. Perusteena oli teollisoikeuksien (Työ- ja
elinkeinoministeriötä edeltäneen entisen Kauppa- ja teollisuusministeriön alue)
ja tekijänoikeuksien (OPM:n alue) siirtäminen “saman katon alle.” Hallituksen
päätös oli kuitenkin säilyttää tekijänoikeuksien käsittely edelleen
Opetusministeriössä.

Keväällä Elinkeinoelämän keskusliitto ja Nokia lobbasivat kuitenkin yksityisen
kopioinnin hyvitysmaksun (entinen ns. kasettimaksu) pois Opetusministeriöstä
valtioneuvoston päätettäväksi. Hyvitysmaksu merkitsee provikkaa tuotteen
hinnassa, joka menee ensin valtiolle ja sitten OPM:n alaisen Kopioston
yhteydessä toimivan audiovisuaalisen kulttuurin edistyskeskuksen (AVEK) kautta
lyhytelokuvantekijöille, dokumentaristeille, taiteilijoille ja digitaalisen
kulttuurin pioneerihankkeille.

Liike-elämän, tavallisen kansalaisen sekä aikanaan paljonkin arvostamani
kulttuurihistorioitsija, juristi (nykyisin informaatio- ja teknologiaoikeuden
professori) Jukka Kemppisen näkökulmasta uusien taiteen alueille annettava tuki
tulee kuitenkin näin sellaista kautta, jolle immateriaalisten tekijänoikeuksien
aikana on yhä vaikeampi löytää perusteita. Mutta mediataiteen näkökulmaa
kysyttäessä kysymys on kuitenkin suhteellisen pienistä rahamääristä alueella,
jossa tekijöiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Lisäksi näkisin
kuluttajasektorilta taiteelle tulevan vaatimattoman tuen merkitsevän
yhteiskunnassa jopa eräänlaista poliittisin päätöksin toteutuvaa poeettista
oikeutta.

Immateriaalisten digitaalisten oikeuksien ja tulossa olevien musiikkikännyköiden
aikana liikemaailma lobbaa nyt saadakseen tekijänoikeusmaksut mahdollisimman
alas tai kokonaan pois. Nokian edustajat löytävät yllättäviä liittolaisia
nuorista piratismiaktiiveista ja kulttuurivaikuttajina tunnetuista
professoreista, jotka mustamaalaavat ahneiksi Moolokeiksi taiteilijajärjestöt,
kulttuuri-instanssit ja edellä mainitun kaltaiset maksu- ja tukimuotojen
sääntelymekanismit.

AVEKin pääsihteerin Juha Samolan mukaan peikkona on maksun ajaminen niin alas,
että sitä ei ehkä kannata enää periä. Tämä merkitsisi nykyisen järjestelyn
mukaisen mediataiteen tuen katoamista. Mitä tällöin tapahtuisi
“poliittis-poeettiselle oikeudelle”? Tulevaisuus näyttää riittääkö
valtioneuvostolla halua tätä kautta toteutuvaan mediataiteen tukeen eli
kylmenevätkö lämmitetyt talot?

Toistaiseksi arvojen keskiössä eli keskeisenä poliittisena kysymyksenä tuntuu
olevan vapaa pääsy musiikki- ja elokuvatiedostoihin. Tämän ympärille ollaan
jopa perustamassa kokonaan uutta poliittista puoluetta, mikä ehkä kertoo jotain
audiovisuaalisen viihdeteollisuuden hallitsevasta roolista nuorten kansalaisten
maailmassa.

Miksiköhän taiteelle tulisi edes jakaa tukea kun vaihtoehtona on hedonistinen
fantasia kaiken ei-kriittisen viihteen ubiikista saatavuudesta?
Spektaakkeliyhteiskunnan mukaisesti tässä riittää kytkeytyminen fantastiseen
metamatriisiin. Kun kännykkä soittaa korvaan oman soundtrackin, kuulija ei
halua muuta kuulla vaikka olisi yhtä eristetty kuin matriisiin kytketty
ihmisruumis. Tämä on musiikkikännykkäbisneksen märkä uni, josta ei varmaan
antaisi suojaa edes aikoinaan harmi kyllä kehittämättä jäänyt toinen kuuluisa
hybridi, kumisaapaspuhelin.