Renovation Passion. Studio Là-bas, Ke 8.5. klo 19 ->

Renovation Passion

STUDIO LÀ-BAS, HELSINGIN KAAPELITEHTAAN C-RAPUN KELLARI
KESKIVIIKKO 8.5. ALKAEN KLO 19

19.00 – KYLKIÄINEN

Käytöstä poistettu tsee-tsee-see-sipu-sipu-sipu-sipu-sipuuuu-kari-kari-kari-kadi-kadi-kadi-utu-utu-hutu-hutu-hutu-tuu-tuu-kankuud-kankuud-kankuud-äyh.

19.45 – LIVIA TARMO

“Tämä performanssi kertoo pienen aggressiivisen ja pelokkaan koiran tarinan: sen miten siitä tuli kaupunkishamaanin naguaalieläin. Esityksen nimi on ‘Eläimet ei osaa itkeä’. Toinen koirani Bourbon esiintyy kanssani. Naguaalieläin on valontuoja, Lucia koira. Meidän perheen valontuoja on on Metsämäen Ares, kutsumanimi Aksu. Myydään kaksi ja puolivuotias brasilianterrieri uros. Yksinäiselle ihmiselle seuraksi, ei lapsiperheeseen. Tähän ilmoitukseen tuli vastattua, siksi minulla on Aksu.”

20.30 – LIISA JAAKONAHO & CHRIS FRASER

Liisa Jaakonaho on esitystaiteilija sekä tanssi- ja liiketerapeutti, joka toimii monialaisesti esitys- ja yhteisötaiteen, tanssin, mielenterveystyön ja pedagogiikan parissa. Chris Fraser on kuvataiteilija, graafinen suunnittelija ja kuvittaja. Chris on työskennellyt pääasiassa media-alalla ja kuvataiteen kentällä Suomessa ja Iso-Britanniassa. Mutta mihin tämä kaikki johtaa?

21.15 – HORONKÄRISTYS

Horonkäristys on kahden naistaiteilijan, Tiia-Mari Kolibrin ja Maire Karuvuoren muodostama ja rakentama vapaa vyöhyke, jossa kuka tahansa voi olla objekti, subjekti, himottava, himokas, kamala ja jumalaisa, uhri ja vallankäyttäjä. Horonkäristyksen tehtävä on voimauttaa ja vapauttaa ja pelastaa koko maailma.

22.00 – NUSSIVAT PÄÄSKYSET

Nussivat pääskyset on visuaalisesti, poliittisesti ja ideologisesti moniääninen ja monialainen nopean toiminnan ryhmä, joka haluaa puolustaa kauneutta, rakkautta, totuutta ja kevättä. Nussivat pääskyset ovat muuttaneet vettä vodkaksi ja levittäneet karnevalistista ilosanomaa kotien komeroissa ja keittiöissä sekä viime vuosina myös esiintymislavoilla.

* * *

STUDIO LÀ-BAS, C-STAIRCASE BASEMENT OF CABLE FACTORY, HELSINKI
WEDNESDAY 8 MAY 7 PM

19.00 – KYLKIÄINEN
Tsee-tsee-see-sipu-sipu-sipu-sipu-sipuuuu-kari-kari-kari-kadi-kadi-kadi-utu-utu-hutu-hutu-hutu-tuu-tuu-kankuud-kankuud-kankuud-äyh, removed
from active use.

19.45 – LIVIA TARMO

“This performance tells the story of a small, aggressive and frightful dog: how it became a nagual animal of an urban shaman. The name of the performance is ‘Animals Don’t Know How to Cry’. My other dog Bourbon will be performing with me. The nagual animal is the bringer of light, Lucia is a dog. Our bringer of light is Metsämäen Ares, also called ‘Aksu’. A two and a half year-old male Brazilian terrier is for sale. For a solitary person, not for a family with kids. I answered this note, that’s why I have Aksu.”

20.30 – LIISA JAAKONAHO & CHRIS FRASER

Liisa Jaakonaho is a performance artist and a dance and movement therapeutist, who works with performance and communal art, dance, psychotherapy and pedagogy. Chris Fraser is a visual artist, graphic designer and illustrator. Chris has mainly worked with media and visual art in Finland and Great Britain. But where is all this going to lead to?

21.15 – HORONKÄRISTYS

Horonkäristys is a free zone created and built by two female artists, Tiia-Mari Kolibri and Maire Karuvuori, in which whoever can be an object, a subject, desired, desiring, horrible and divine, a victim and a master of power. The mission of Horonkäristys is to enpower and free and save the whole world.

22.00 – NUSSIVAT PÄÄSKYSET

Nussivat pääskyset is a visually, politically and ideologically multi-voiced and multi-tasked group of swift action, which seeks to defend beauty, love, truth and spring. Nussivat pääskyset have turned water into vodka and spread carnevalistic gospel on cupboards and kitchens of homes and, during the last few years, also on performance stages.