Runoja realismista: Olga Chernysheva taidehalli Kohtassa

Teksti: Sini Mononen 13.2.2017
Kuvat: Jussi Tiainen

Olga Chernysheva: Ordered Equivocations

Viime marraskuussa Helsingin Teurastamon alueella avatussa taidehalli Kohtassa on esillä venäläisen nykytaiteilija Olga Chernyshevan (s. 1962) teoksia. Näyttely ”Ordered Equivocations”, eli järjestettyjä moniselitteisyyksiä, yhdistää tekstikatkelmia ja visuaalisia havaintoja nykypäivän Venäjältä. Chernyshevan tausta on animaatioelokuvaopinnoissa Neuvostoliiton elokuvainstituutissa Moskovassa 1980-luvulla. Elokuvan vaikutus näkyy aihevalintojen lisäksi kuvia kommentoivissa teksteissä, eräänlaisissa teosten voiceover-jaksoissa.

Taidehalli Kohta kertoo kotisivuillaan keskittyvänsä oman aikamme ja tulevaisuuden nykytaiteeseen. Taidehallilla on Helsingin galleriakentällä keskimääräistä rauhallisempi näyttelyrotaatio. Vuoden aikana on tarkoitus pystyttää noin kuusi näyttelyä, jotka esittelevät yhtä lailla suomalaista kuin kansainvälistäkin nykytaidetta. Chernyshevan näyttelyn jälkeen Kohtassa nähdään kevään mittaan muun muassa ruotsalaisen Astrid Svangrenin ja virolaisen Jaan Toomikin teoksia.

Teollisuusrakennuksen yläkerroksissa sijaitseva Kohta on jaettu kahteen näyttelytilaan. Suuremmassa harmaasävyisessä tilassa nähdään Chernyshevan valokuvia, videoita ja piirustuksia. Pienempi valkoinen näyttelytila on omistettu hiilipiirroksille.

Kohtassa esillä olevien teosten perusteella Chernyshevaa voisi kutsua romanttiseksi realistiksi. Chernyshevan teokset muistuttavat venäläisiä työläiskuvauksista aihevalinnoiltaan, tosin itse teemojen käsittely liikkuu pois poliittisesta taiteesta. Teosten tunnelma on pikemminkin poeettinen. Vaikutelma syntyy etenkin teoksiin liitettyjen tekstikatkelmien kautta, jotka ovat moniselitteisiä ja runollisia arkisen hetken tulkintoja.

Olga Chernysheva: Dances

Chernysheva kirjoittaa esimerkiksi asemalaitureista: ”Yksi tapa tulla toimeen ympäristönsä kanssa on kuvitella asiat, ei arkisten tosiasioiden sekamelskan osina, vaan, esimerkiksi, kristallisoituneen systeemin katoavana ytimenä, joka loittonee menneisyyteen. Kun se kutistuu, kaikki langat alkavat tiukentua, sotkeutua toisiinsa ja roikkua.”

Kauas loittoneva perspektiivi tuo mieleen elokuvallisen ilmaisun. Ei ihme, että Chernyshevaa on verrattu muun muassa neuvostoelokuvan mestariin Sergei Eisensteiniin, jonka ajattelu perustui monin paikoin erilaisille rinnastuksille. Eisenstein hahmotteli esimerkiksi montaasin mahdollisuuksia elokuvan musikaalisuuden kautta: rytmiikan, tempon, yläsävelten ja harmonian käsitteet toistuivat hänen teksteissään teoreetikko-taiteilijan kuvatessa elokuvan olemusta.

Chernyshevan musikaalisuus ja rinnastusten taito ilmenee yllättävillä ”kuvaleikkauksilla”. Teoksessa ”Jos olet (Kirahvi)” (2010–) tekstikatkelma pohtii onnettomuuden kokemusta kaupungissa. Mikäli yksinäisyys ja masennus kohtaavat tutussa ympäristössä, on syytä pohtia maailmassa olemista itsessään. Teoksessa ”Puisto” (2010–) pysähdytään toteamaan, että keväisessä puistossa ei ole varsinaisesti yhtään sivuhahmoa. On vain elämänkohtaloita, jotka sattuvat olemaan samassa maisemassa.

Chernyshevan tekstejä ja kuvia on mieletöntä yrittää erottaa toisistaan. Suurta ohjelmallista eroa on vaikea löytää myöskään eri tekniikoilla toteutetuista töistä. Sekä valokuvissa, videoissa että hiilipiirroksissa on samaa arkisen juhlavaa pysähtyneisyyttä. Niin ikään on vaikeaa arvioida sitä, kumpi tulee ensin, teksti vai kuva. Chernyshevan taide tuntuu perustuvan kuvittelun taidolle, jossa tavallisten asioiden ”yllä” koetaan jotain suurempaa. Teoksen ”Yöpuku” (2010–) tekstikatkelmasta paljastuu jotain oleellista: ”… animaation alku – kun yksinkertainen asia herää eloon – on siinä ilossa, joka syntyy kun etsitään elävää temperamenttia kaikesta. Todellisuus on psykologista. Ympäröivät objektit ja tunnelmat synnyttävät jatkuvasti uusia dialogeja. Tämän takia ajatus ’realismista’ on niin vaikea säädeltävä. Joskus tuntuu siltä, että kaikki pyrkii kohti teatraalista ilmaisua.”

Olga Chernysheva
Ordered Equivocations
11.1.–25.2.2018
Taidehalli Kohta
Työpajankatu 2 B, rakennus 7, Helsinki