Sami van Ingenin kuvataiteen tohtorin tutkinnon tarkastustilaisuus 3.11.2012

Sami van Ingen: Moving Shadows: Experimental Film Practice in a Landscape of Change

KuM Sami van Ingenin Kuvataideakatemiaan tekemän kuvataiteen tohtorin opinnäytetyön julkinen tarkastustilaisuus järjestetään Suomen Elokuvasäätiön auditoriossa (Kino K-13, Kanavakatu 12, Helsinki) lauantaina 3.11.2012 klo 13. Tarkastajina toimivat Dr Kim Knowles (Aberystwyth University) ja professori Caspar Stracke(Kuvataideakatemia). Tarkastustilaisuuden valvoja on KuT, professori Jan Kaila(Kuvataideakatemia).

Van Ingenin opinnäyte koostuu kirjallisesta työstä Moving Shadows: Experimental Film Practice in a Landscape of Change sekä kuudesta elokuvateoksesta: Sequent of Hanna Ave, 2005, Deep Six 2007, Exactly 2008, Just One Kiss – The Fall of Ned Kelly 2009, Primaries 2011 ja Hate 2012.

Van Ingenin tutkimuksen kirjallisessa osiossa tarkastellaan kokeellisen elokuvan tekemisprosesseja suhteessa strukturalistisen elokuvan traditioihin. Lisäksi analysoidaan elokuvan digitalisoitumisen myötä häviävän materiaalisuuden vaikutusta kokeelliseen elokuvan käytäntöihin. Tutkimusaineistona on käytetty elokuvantekijöiden haastatteluja, alan kirjallisuutta ja elokuvateoksia. Tutkimus sisältää myös uutta tietoa kokeellisen elokuvan kentän heterogeenisyydestä, sen pedagogisista käytännöistä sekä ns. found footage -materiaalin käytöstä.

Van Ingenin kuusi opinnäytteeseen kuuluvaa teosta (kokeellisia lyhytelokuvia ja filmiperformansseja) käsittelevät pitkälti samoja teemoja kuin opinnäytteen kirjallinen osa. Van Ingen kutsuu työskentelytapaansa arkeologismiksi – löytömateriaalin käyttöön liittyy sattumia ja toisaalta aktiivista etsimistä yhtä lailla kuin kysymyksiä omistajuudesta, nimettömyydestä ja asiayhteyden muutoksista. Kunkin teoksen lähtökohtana on ollut filmin materiaalisuus ja filmimateriaalin kierrätys sekä uudelleen kokoaminen ja näistä seuraavat välineellisen kerrostumisen kysymykset.

KuM Sami van Ingen (s. 1964) on toiminut kuvataiteilijana, tuntiopettajana ja kuraattorina 1980-luvun lopulta lähtien. Hän asuu ja työskentelee Savonlinnan Hankavaarassa.