Säteilevä talo – Hans Rosenströmin teoskokonaisuus erkanee moneen suuntaan

Teksti: Sini Mononen 9.6.2015
Kuvat: Hans Rosenström

Filosofi Maurice Merleau-Pontyn mukaan havainnon kokemus on eri asia kuin havaitsijan suhde havaittuun objektiin. Siksi havaintoa ja sen kokemusta ei voi tarkastella klassisesti, muotoa ja ainetta erotellen. Tulisiko siis teosta, joka käsittelee havainnon kokemusta, tarkastella klassisesti, sen ulkoisia piirteitä arvostellen?

Pro Artibus –säätiön juhlavuoden kutsutaiteilija Hans Rosenström on luonut teoskokonaisuuden Ett Kluvet Hus: Den Ena/ Ett Kluvet Hus: Den Andra, joka pohtii havaitsemisen ja kokemuksen välistä suhdetta kahdessa näyttelyssä. Teoksen toinen osa on Tammisaaren Elverket-galleriassa, toinen osa on koettavissa Helsingissä galleria Sinnessä.

Hans Rosenström: Ett Kluvet Hus / Den Andra

Teoskokonaisuuden ilmaisukeinot ovat monella suunnalla. Rosenström käyttää videota, tanssia, ääntä ja lavastettua tilaa. Eri elementtejä sitoo yhteen vahva käsitteellisyys. Kokonaisuus on tavallaan hyvin ”sinnemäinen”: se muistuttaa joitakin galleria Sinnessä kuluneen vuoden aikana nähtyjä teoksia, jotka käsittelevät fenomenologisella otteella paikan ja sen kokemuksen tematiikkaa. Vahva sukulainen Rosenströmille löytyy Flis Hollandin helmikuussa Sinnessä esillä olleesta teoksesta, jossa Holland asetti ihmisen ja yhden gallerian pylväistä vaihtamaan havaitun ja havaitsijan paikkoja.

Nyt nähtävissä kokonaisuudessa Rosenström käsittelee eri ihmisten tapaa kokea sama paikka eri tavoin. Katsoja on välillä osa teoksen maailmaa, välillä hän seuraa sitä ulkopuolelta. Elverketissä galleriavieraan täytyy kävellä videonäytöltä toiselle voidakseen seurata teoksen kulkua. Sinnessä katsojasta tulee osa maisemaa: lavastettu tila vetää galleriavieraan osaksi teoksen toimintaa. Videoiden ja rakennetun lavasteen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu vielä valokuvia ja performanssi. Teosten sisäinen toiminta pulppuaa tuon tuosta samaan tilaan katsojan kanssa – toisaalta katsoja sysätään myös tilasta toiseen. Lavastamalla Elverket-gallerian interiöörin Sinneen, Rosenström virittää jatkuvaa liikettä Tammisaaren ja Helsingin välille.

Paikan havaitsemisen ja sen kokemisen problematiikka monistuu teoskokonaisuudessa moninkertaiseksi. Kokijoina ovat niin katsoja, Elverketissä videolla nähdyt tanssijat kuin Sinnessä ääninauhalta kuultavat henkilötkin. Minkään osapuolen kokemus ei nouse alkuperäisemmäksi tai toista merkittävämmäksi. Tämä tulee esiin myös näyttelyn nimessä: Ett Kluvet Hus viittaa toisaalta ristiriitaiseen, toisaalta jaettuun tai halkaistuun taloon, sen havaintoon ja kokemukseen.

Hans Rosenström: Ett Kluvet Hus (båda)

Jakautumista pohditaan teoskokonaisuudessa monella tasolla: kaikista konkreettisinta on jakautuminen kahdelle paikkakunnalle, kahteen galleriaan. Jakautumista tapahtuu myös lavastetun ja konkreettisen paikan, katsojan ja esiintyjän, katsovan ja katsottavana olevan, katsomisen ja kuulemisen, ulkopuolisuuden ja kosketuksen, sekä välittömästi koetun että käsitteellisen pohdinnan tasolla. Tähän kokemisen, näkemisen, kuulemisen ja jakamisen verkostoon Rosenström on tuonut vielä rakastamisen tematiikan – ulottuvuuden, jota ilmankin kokonaisuudessa olisi ollut runsaasti pureskeltavaa.

Avajaispäivänä nähdyssä performanssissa Rosenström viisti mikrofonilla rakentamansa lavasteen pintoja ja tallensi näin paikan rakennusaineen kitkaisan äänen. Performanssi jatkui hajoamista, koossapysymistä, äänen olemusta ja kahden subjektin lähentymistä ja jälleen eriytymistä pohtivalla dialogilla.

Äänen fenomenologia on erilaista kuin katsomisen fenomenologia. Ääni ylittää katsomisen rekisterin ajassa ja tilassa soivana elementtinä ja koskettaa kuulevaa ihmistä konkreettisesti värähtelemällä korvakäytävässä. Katseen kohde on aina katseen päässä. Kehon fenomenologia on sekin oma lukunsa. Merleau-pontylaisittain ajateltuna ihminen on kehonsa kautta yhteydessä maailmaan. Kosketuksessa tunnemme toisen ihmisen, mutta tunnemme myös itsemme.

Yhden teoksen teemaksi paikan kokeminen kuuntelemisen, katsomisen ja vielä kehonkin kautta on valtava koitos.

Ett Kluvet Hus: Den Ena/ Ett Kluvet Hus: Den Andra toimii hyvin kahtena erillisenä näyttelynä. Kokonaisuutena se on ylitsepursuava. Vaikka teoskokonaisuus vaikuttaa ulospäin minimalistiselta, sen esiin nostamat käsitteet huojuvat moneen eri suuntaan. Rosenström antaa sitä mitä lupaakin: kokonaisuuden nimi viittaa yhteen kokemuspisteeseen, taloon, josta kokemuksen eri puolet alkavat hajota ja säteilevät lopulta lukemattomiin eri horisontteihin.

Hans Rosenström
Ett Kluvet Hus: Den Ena
Elverket, Tammisaari

Ett Kluvet Hus: Den Andra
Galleria Sinne

6.6.–2.8.2015